PL EN RU
Constitutional amendments in Poland between 1997–2019
 
Więcej
Ukryj
1
the Department of Political Science at the University of Rzeszow
 
 
Data publikacji: 12-11-2020
 
 
Studia Politologiczne 2020;58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The aim of this article is to analyze parliamentary and non-parliamentary amendments to the Constitution of Poland in the years 1997–2019. The solutions and proposals for amendments, which are in chronological order by parliamentary (Sejm) session, are analysed in detail. These years determined not only the scope of the changes undertaken but above all, they were the main reason for the increased and variable activity of political entities related to the presentation of a comprehensive vision of the form of ready-made drafts of the Polish Constitution.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (15)
1.
R. Chruściak, Najnowsze propozycje zmian w Konstytucji RP, «Studia Iuridica Lublinensia» 2014, Nr 22.
 
2.
R. Chruściak, Prace konstytucyjne w latach 1997–2007, Warszawa 2009.
 
3.
R. Chruściak, Prace konstytucyjne w latach 2008–2011, Warszawa 2013.
 
4.
R. Chruściak, Prace parlamentarne nad zmianą i inicjatywami zmian w Konstytucji RP w latach 1997–2007, [in:] W. Jakubowski, T. Słomka (eds.), Porządek konstytucyjny w Polsce, Warszawa– Pułtusk 2008.
 
5.
R. Chruściak, Projekty ustaw dotyczące zmian w konstytucji (przepisach konstytucyjnych) w latach 1989–2009, [in:] M. Zubik (ed.), Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce: 51. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa, 19–21 czerwca 2009 r., Warszawa 2010.
 
6.
J. Jaskiernia, Społeczna percepcja Konstytucji RP z 1997 r., «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 5.
 
7.
K. Kowalczyk, Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej – „partia ludzi sukcesu”, [in:] K. Kowalczyk (ed.), Partie i ugrupowania parlamentarne III RP, Toruń 2006.
 
8.
T. Koziełło, Myśl polityczna Ligi Polskich Rodzin (2001–2009): narodowa wizja państwa, społeczeństwa i polityki, Rzeszów 2017.
 
9.
M. Kruk, Propozycje zmian Konstytucji RP z 1997 r. Próba klasyfikacji, [in:] R. Chruściak (ed.), Problemy zmiany konstytucji, Warszawa 2017.
 
10.
J. Kuciński, Koncepcje zmian i przekształceń ustrojowych w pozaparlamentarnych projektach konstytucji RP ogłoszonych w latach 2004–2013, Łódź–Warszawa 2015.
 
11.
A. Lewandowski, Akcja Wyborcza Solidarność: centroprawica w poszukiwaniu modelu współpracy, Płock 2016.
 
12.
L. Mażewski, System rządów w projektach Konstytucji RP Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego, [in:] A. Szmyt (ed.), Studia ustrojoznawcze. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Pułło, Gdańsk 2014.
 
13.
W. Tomaszewski, Polski dorobek konstytucyjny lat 1918–2018, [in:] T. Astramowicz-Leyk, Y. Turchin, W. Żebrowski, K. Żęgota (eds.), Polska i Polacy 1918–2018. Przemiany polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe, Olsztyn 2019.
 
14.
W. Tomaszewski, Proces przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w aspekcie doświadczeń ustrojowych oraz prac nad nową konstytucją, Olsztyn 2018.
 
15.
J. Zaleśny, Tworzenie Konstytucji z 1997 roku. Przejaw kooperacji czy rywalizacji elit politycznych?, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top