PL EN RU
Compulsory voting: is it possible in today’s Poland?
 
More details
Hide details
1
dr. iur, Faculty of Law and Administration University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
2
dr. iur, Faculty of Law and Administration University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Publication date: 2019-12-27
 
 
Studia Politologiczne 2014;32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An article will concern selected issues related to the institution of compulsory voting. The Authors will try to answer a question, what is compulsory voting and what are the aims implementation it in a democratic political systems. Based on making analyses and based on results of survey, The Authors will try to answer a question, is possible to take compulsory voting in Poland taken a political mood in Poland into account and is compulsory voting a panacea for all problems concerning a diminishing of attendance. As well as, what should be taken the other consequences of political and social character into consideration when we take a discussion about usability this one.
 
REFERENCES (12)
1.
M. Cześnik, Prawomocność władzy i uczestnictwo wyborcze w demokracji postkomunistycznej: przypadek Polski, [in:] R. Backer, J. Marszałek-Kawa (eds.), Drogi i bezdroża ku demokracji, Toruń 2005.
 
2.
J. Fest, Die schwierige Freiheit. Über die offene Flanke der offenen Gesellschaft, Berlin 1993.
 
3.
A. Kos, Istota wyborów w kontekście realizacji zasady suwerenności narodu, [in:] R. Czarny, K. Spryszak (eds.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Toruń 2012.
 
4.
J. Glover, Nie ma znaczenia, czy postąpię tak czy inaczej, „Etyka” 2003, No. 36.
 
5.
I. Maus, Zum Verhältnis von Freiheitsrechten und Volkssouveränität, [in:] Ansichten der Gesellschaft. Frankfurter Beiträge aus Soziologie und Politikwissenschaft, Opladen 1999.
 
6.
A. Seweryn, Problem wyboru a liberalny model człowieka w dobie globalizacji, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2009, No. IV 1.
 
7.
K. Skarżyńska, Psychologia polityczna, Poznań 1999.
 
8.
M. Turowski, Liberalizm – między ideologią a metapolityką, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2007, No. II 1.
 
9.
A. Waśkiewicz, Paradoksy idei reprezentacji politycznej, Warszawa 2012.
 
10.
B. Wittrock, Menschliches Handeln, Geschichte und sozialer Wandel: Rekonstruktion der Sozialtheorie in drei Kontexten, [in:] B. Hollstein, M. Jung, W. Knöbl (eds.), Handlung und Erfahrung. Das Erbe von Historismus und Pragmatismus und die Zukunft der Sozialtheorie, Frankfurt/New York 2011.
 
11.
B. Zdziennicki, Skuteczność prawa z perspektywy Trybunału Konstytucyjnego,.
 
12.
[in:] T. Giaro (ed.), Skuteczność prawa. Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 27 lutego 2009 r., Warszawa 2010.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top