PL EN RU
ARTUR BATOSZEWICZ, KRZYSZTOF KSIĘŻOPOLSKI, ANDRZEJ ZYBAŁA (RED.) Polska… Unia Europejska… Świat… w pandemii COVID-19 – wybrane zagadnienia. Wnioski dla kształtowania i prowadzenia polityki publicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Data publikacji: 16-12-2021
 
Studia Politologiczne 2021;62
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pandemia COVID-19 jest traumatycznym doświadczeniem, które w przeciwieństwie do wcześniejszych kryzysów dotyka wszystkie państwa. Wstępnego zbadania jej konsekwencji podjął się zespół badaczy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W artykule recenzyjnym przybliżam założenia monografii, jej główne cele oraz strukturę, a także podejmuję próbę uzupełniania proponowanych obszarów badawczych o kolejne aspekty, które mogą być istotne z punktu widzenia nauk o polityce.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
ISSN:1640-8888