PL EN RU
STRUCTURE AND DIRECTIONS OF CHANGE IN ECONOMIC POLICY
 
Więcej
Ukryj
1
доктор, адъюнкт Института политических наук Варшавского университета
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2013;30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
In the article, the author analyses the vital process of structural economic policy in Poland in the period of the system transformation, that is ownership transformations, without which the transformation of the political system after 1989 would not have been possible. The author, describing particular stages of shaping the perception of market economy, characterizes it against the background of the crucial social and political events that took place in Poland during the transformation. The author also refers to the formal and legal aspects of ownership transformations, paying special attention to the basic normative acts which regulated the process of the economical transformation in the years 1990-2012. The reflections concerning the structure and the directions of economic policy in the dimension of ownership transformations are closed with an assessment of the process and indications concerning the directions of its future changes, with special attention paid to such factors as competitiveness and innovativeness of economy, which determine the position of the State on the international arena in the contemporary world.
 
REFERENCJE (10)
1.
M. Bałtowski, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, Warszawa 2002.
 
2.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 
3.
J. Gardawski, L. Gilejko, R. Towalski, Oceny i oczekiwania różnych grup społecznych wobec polityki właścicielskiej Skarbu Państwa, Warszawa 1999.
 
4.
A. Lipowski (ред.), Struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990–1998 i projekcja do roku 2010, Warszawa 2000.
 
5.
E. Łukawer, Poglądy polskich ekonomistów na ogólne założenia transformacji systemowej, „Ekonomista” 1994, № 6.
 
6.
Plan prywatyzacji na lata 2012-2013, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2012.
 
7.
Polska 2012 Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012..
 
8.
Rada Ministrów, Program gospodarczy. Główne założenia i kierunki, Warszawa 1989.
 
9.
Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2011, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2012.
 
10.
Strategia dla Polski, Rada Ministrów RP, Warszawa 1994.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top