PL EN RU
Sources of electoral law in selected Central Asian countries: Uzbekistan, Kyrgyzstan and Turkmenistan
 
Więcej
Ukryj
1
Институт политологии и администриpoвaния Eстественнo-Гуманитарнoгo университетa в г. Седльце
 
 
Data publikacji: 20-06-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The publication discusses the current problems of the sources of electoral law in Uzbekistan, Kyrgyzstan and Turkmenistan. In the indicated countries, the basic sources of electoral law are their constitutions and statutes, which are a development of constitutional norms. Of great importance in the field of electoral law are also acts of international law, the parties to which are the above-indicated states. At the statutory level, Central Asian countries have developed two models of regulation of electoral law norms: the model of dispersed regulation, in which the provisions of electoral law to representative bodies were regulated in separate acts, and the model of concentrated regulation, expressed in one normative act – the electoral code. In each of these countries the system of sources of electoral law is generally consistent in terms of normative technics and axiological values with similar regulations in developed democratic countries.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (17)
1.
Bodio T., Mołdawa T., Konstytucje państw Azji Centralnej: tradycje i współczesność, Warszawa 2007.
 
2.
Borisow H., Institut priezidientstwa w stranach Centralnoj Azii: piersonalizacyja vs. Institucyonalizacyja, «Centralnaja Azija i Kawkaz» 2011, t. 14, wyp. 11 [H. Борисов, Институт президентства в странах Центральной Азии: персонализация vs. институционализация, «Центральная Азия и Кавказ» 2011, т. 14, вып. 11], https://cyberleninka.ru/.artic... (28.03.2022).
 
3.
Cornell S.E., Starr S.F., Barro A., Political and Economic Reforms in Kazakhstan Under President Tokayev, Vilnius 2021.
 
4.
Diemidowa O., Izbiratieli Kyrgyzstana poddierżali usilenije własti priezidienta [O. Демидова, Избиратели Кыргызстана поддержали усиление власти президента], https://www.dw.com/ ru/cik-kyrgyzstana-zajavil-o-podderzhke-izbiratelej-popravok-kkonstitucii/a-57162829 (28.03.2022).
 
5.
Dżurajew D., Nowyj izbiratielnyj kodieks – triebowanije wriemieni [Д. Джураев, Новый избирательный кодекс – требование времени], http://uza.uz/ru/society/novyy... (4.04.2022).
 
6.
Gabdualijew M., Transformacyja priezidientskoj własti w Kazachstanie: wybor mieżdu diemokratijej i socyalno-politiczeskoj stabilnostju [М. Габдуалиев, Трансформация президентской власти в Казахстане: выбор между демократией и социальнополитической стабильностью], «Studia Politologiczne» 2019, vol. 52.
 
7.
Kryszeń G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok 2007.
 
8.
Kubickij A., Priezidientskaja forma prawlenija w KR podrazumiewajet effiektiwnostʹ uprawlenija – analityk [A. Кубицкий, Президентская форма правления в КР подразумевает эффективность управления – аналитик], https://kabar.kg/news/u-kyrgyz... ia-kotoraia-podrazumevaet-effektivnost-upravleniia-analitik/ (28.03.2022).
 
9.
Kudriawcewa D., Prawowiedy opriedielili wiektory sowierszenstwowanija projekta Izbiratielnogo kodieksa [Д. Кудрявцева, Правоведы определили векторы совершенствования проекта Избирательного кодекса], http://www.rfsv.ru/law/izbirat... (7.04.2022).
 
10.
Kurtow A., «Czanskij krug»: politiczeskaja sistiema w Centralnoj Azii [A. Куртов, «Чанский круг»: политическая система в Центральной Азии], http://www.intelros.ru/pdf/Pro... zis/01/Kurtov.pdf (28.03.2022).
 
11.
Pilon J.G., Democratic changes in Central Asia: an assessment, „SAIS Review” 1998, vol. 18, no. 2.
 
12.
Sapargalijew G., Konstitucyonnoje prawo Riespubliki Kazachstan: akadiemiczeskij kurs, Ałmaty 2014 [Г. Сапаргалиев, Конституционное право Республики Казахстан: академический курс, Алматы 2014].
 
13.
Saruchanian Ju., Libieralizacyja w ramkach. Czto parłamientskije wybory w Uzbiekistanie goworiat o rieformach Mirzijojewa [Ю. Саруханян, Либерализация в рамках. Что парламентские выборы в Узбекистане говорят о реформах Мирзиёева], https://carnegie.ru/commentary... (29.03.2022).
 
14.
Shayakhmetova Z., President Tokayev Announces Major Political Reforms in Address to the Nation, https://astanatimes.com/2022/0... (29.03.2022).
 
15.
Skrzydło W., Kodyfikacja prawa wyborczego w Polsce – zakres i znaczenie, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2011, nr 3.
 
16.
Sułton S., Smiena rieżyma w Uzbiekistanie: “idiealnyj prawitiel” i ograniczennaja libieralizacyja [C. Султон, Смена режима в Узбекистане: “идеальный правитель” и ограниченная либерализация], https://www.caa-network.org/ar... (29.03.2022).
 
17.
Szukalski J., System konstytucyjny Kirgistanu, Warszawa 2018.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top