PL EN RU
Źródła informacji w wywiadzie gospodarczym
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 21-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera systematyczny przegląd typowych technik pozyskiwania informacji z tak zwanych otwartych źródeł (Open Source Intelligence, OSINT) w wywiadzie gospodarczym definiowanym szeroko – odnoszącym się zarówno do przedsiębiorstw, jak i państw. W pierwszej części tekstu skupiono się na szkicu ewolucji praktyki źródłoznawczej wywiadu gospodarczego. Druga część artykułu zawiera systematyczną analizę metodyki pozyskiwania informacji gospodarczych w podziale na ujęcie przedmiotowe (m.in. media „klasyczne”, publicznie dostępne rejestry i ewidencje, Internet (w tym Powierzchniowy i Ukryty)) oraz ujęcie podmiotowe (instytucje państwowe lub z udziałem Skarby Państwa, podmioty komercyjne, podmioty non-profit oraz osobowe źródła informacji w wywiadzie gospodarczym).
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (41)
1.
Ahonen T.T., m-Profits: Making Money from 3G Services, Nowy Jork 2002.
 
2.
Anklesaria F. i in., The Internet Gopher Protocol (a distributed document search and retrieval protocol), https://tools.ietf.org/search/..., 1993, dostęp: sierpień 2016.
 
3.
Badania Marketingowe. Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, 2016/17, edycja XXI.
 
4.
Bendyk E., Wróżenie z danych. Początek epoki Big Data, „Polityka” 2012, 2889.
 
5.
Bergman M.K., White Paper: The Deep Web: Surfacing Hidden Value, „Taking License” 2001 7(1).
 
6.
Childress E., Jul E., Going Gray: Gray Literature and Metadata, „Journal of Internet Cataloging”, 2003, 6(3).
 
7.
Ciecierski M., Wywiad gospodarczy w walce konkurencyjnej przedsiębiorstw, Warszawa 2007.
 
8.
Cilecki E., Penetracja rynków zagranicznych: wywiad gospodarczy, Warszawa 1997.
 
9.
Cisek S., Infobrokerstwo w Polsce. Stan obecny i perspektywy, w: http://ptin.org.pl/konferencje..., dostęp: sierpień 2016.
 
10.
EMSoft, Polskie stacje radiowe w Internecie, w: http://www.emsoft.strefa.pl/me..., dostęp: sierpień 2016.
 
11.
Flax S., How to Snoop Your Competitors, „Fortune”, 1984, 14 maja.
 
12.
Fleischer C.S., Blenkhorn D.L., Managing Frontiers in Competitive Intelligence, Westport 2001.
 
13.
Floodgap Public Gopher Proxy (w:) http://gopher.floodgap.com/gop..., dostęp: sierpień 2016.
 
14.
Frontczak T., Marketing internetowy w wyszukiwarkach, Gliwice 2006.
 
15.
Fuld L.M., Competitor Intelligence: How to Get It, How to Use It, Nowy Jork 1985.
 
16.
Furmanek W., Antropoinfosfera współczesnego człowieka, „Dydaktyka Informatyki”, 2013, 8.
 
17.
Hyperboria [w:] http://hyperboria.net/. dostęp: sierpień 2016.
 
18.
Korzeniowski L., Pepłoński A., Wywiad gospodarczy: historia i współczesność, Kraków 2005.
 
19.
Kwieciński M., Koncepcja wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie, „Organizacja i Kierowanie”, 2000, 1(99).
 
20.
Kwieciński M., Pasella K., Inżynieria wywiadu elektronicznego – podstawowe koncepcje, procesy, narzędzia, efektywność, http://www.int-cint.pl/out_dat..., dostęp: sierpień 2016.
 
21.
McAfee J.P., The Ultimate Guide To The Deep Web for Law Enforcement Professionals, http://portal.mcafeeinstitute...., dostęp: sierpień 2016.
 
22.
Mider D., Aneks I. Badanie kultury politycznej elit w Internecie – nota metodologiczna, „Studia Politologiczne”, 2012, t. 26.
 
23.
Mider D., Klasyfikacja kanałów internetowej komunikacji (aneks metodologiczny), „Studia Politologiczne”, 2011, t. 21.
 
24.
Mider D., Marcinkowska A., Analiza danych ilościowych dla politologów, Warszawa 2013.
 
25.
Mlicki M.K., Socjotechnika. Zagadnienia etyczne i prakseologiczne, Wrocław 1986.
 
26.
Moryś A., Geneza i ewolucja wywiadu gospodarczego. Część druga, „iNFOTEZY”, 2011, 1(1).
 
27.
Niemczyk P., Wywiadownie gospodarcze jako źródło informacji „białego wywiadu”, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 2013, 9(5).
 
28.
Nizioł K., Infobrokering w Polsce – wyniki badań w środowisku praktyków zawodu, http://www.ptin.org.pl/pelne_t..., dostęp: sierpień 2016.
 
29.
Pasko-Porys W., Przesłuchiwanie i wywiad. Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2007.
 
30.
Prescott J.E., The Evolution of Competitive Intelligence, „Proposal Management”, 1999.
 
31.
Radwaniak K., Wrzosek P.J., Biały wywiad w Policji – pozyskiwanie i analiza informacji ze źródeł otwartych, [w:] J. Konieczny (red.), Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, Warszawa 2012.
 
32.
Raghavan S., Garcia-Molina H., Crawling the Hidden Web, Stanford 2000, http://ilpubs.stanford.edu:809.... dostęp: sierpień 2016.
 
33.
Rhoads C., Fassihi F., Iran Vows to Unplug Internet, „Wall Street Journal”, 2011.
 
34.
Sands A., Integrating Open Sources into Transnational Threat Assessments, [w:] Transforming U.S. Intelligence, J.E. Sims, B. Gerber, Waszyngton 2005.
 
35.
Sherman C., Price G., The Invisible Web: Uncovering Information Sources Search Engines Can’t See, Nowy Jork 2001.
 
36.
Szkutnik Z.P., Infobroker jako profesja – standardy zawodowe i etyczne, [w:] Infobroker – informacje z sieci, Warszawa 2006.
 
37.
Techniki wywiadowcze – wywiad biały, szary i czarny, http://rynekinformacji.pl/tech...- informacje/, dostęp: sierpień 2016.
 
38.
The BBS Corner, http://www.telnetbbsguide.com/, dostęp: sierpień 2016.
 
39.
The Echo List HomePage, http://www.tlchost.net/echolis..., dostęp: sierpień 2016.
 
40.
Toffler A., Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI stulecia, Poznań 2003.
 
41.
Ward M., Tuning in to the background hum of the net, „BBC News”, 2010.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top