PL EN RU
Zobowiązanie a to, co polityczne
 
 
Więcej
Ukryj
1
profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Podstawowy problem dotyczy natury zobowiązania. Kiedy jednak podążymy drogą zaproponowaną przez Sokratesa w rozmowie z Kritonem, okazuje się, że argumentacja wprowadza nas w sedno zagadnień związanych z władzą i wspólnotą polityczną. Zobowiązanie nabiera cech polityczności, umożliwiając refleksję nad miejscem i znaczeniem praw tworzących określony porządek polityczny. Rozważenie ich mocy prowadzi do pytania o źródła autorytetu politycznego oraz konsekwencje, jakie płyną z uznania zobowiązania jako reguły postępowania w wymiarze jednostkowym, jak i całej wspólnoty politycznej. W warunkach nowoczesności, kiedy instytucje demoliberalne usankcjonowała zasada uprawomocnienia, kwestia zobowiązania politycznego staje się centralna w zakreśleniu pola polityki. Pozostaje pytaniem otwartym czy zobowiązanie, które w porządku logicznym jest przypadłością, w sferze praktyki może w sposób decydujący określać istotę polityki.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (16)
1.
Św. Augustyn, O państwie Bożym, Warszawa 1987.
 
2.
J. Baszkiewicz, Władza, Wrocław 1999.
 
3.
J. T. Bookman, Plato on Political Obligation, „The Western Political Quarterly” 1972, nr 25.
 
4.
M. Cichocki, Rzeczpospolita – utracony skarb Europy, [w:] J. Kłoczkowski (red.), Władza w polskiej tradycji politycznej. Idee i praktyka, Kraków 2010.
 
5.
R. B. Friedman, On the Concept of Authority in Political Philosophy, [w:] R. E. Flathman (red.), Concepts in Social & Political Philosophy, New York 1973.
 
6.
Th. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Warszawa 1954.
 
7.
G. Klosko, Political Obligations, Oxford 2005.
 
8.
A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, Warszawa 1999.
 
9.
A. MacIntyre, Secularization and Moral Change, Oxford 1967.
 
10.
R. Niebuhr, The Nature and Destiny of Man: Human Nature, t. l, New York 1943.
 
11.
Platon, Kriton, Warszawa 1967.
 
12.
A. J. Simmons, Moral Principles and Political Obligation, Princeton 1979.
 
13.
B. Spinoza, Traktat teologiczno-polityczny, Warszawa 1916.
 
14.
Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, Londyn 1965.
 
15.
G. Vlastos, Socrates on Political Obedience and Disobedience, „The Yale Review” 1974, nr 63.
 
16.
A. D. M. Walker, Political Obligation and the Argument from Gratitude, „Philosophy and Public Affairs” 1998, nr 17.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top