PL EN RU
Zasady prawidłowej legislacji
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 28-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2009;13
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zasady prawidłowej legislacji wyznaczają formalne ramy swobody decyzyjnej prawodawcy. Sprawiają, iż wola normotwórcza organu władzy publicznej nie może być wyrażona w dowolnej postaci. Zarazem treść poszczególnych zasad podlega dookreśleniu w procesie stosowania prawa, w związku z konkretnym dylematem prawnym, na tle ściśle określonego stanu gospodarczego i społecznego państwa. Sytuacyjne plasowanie zasad prawidłowej legislacji czyni je mimo wszystko elastycznymi, poddanymi dynamice procesów prawnych, gospodarczych, społecznych oraz politycznych.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top