PL EN RU
Zagadnienia radykalizmu politycznego i terroryzmu w strategiach bezpieczeństwa Polski i Hiszpanii po 2001 roku
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
2
absolwentka stosunków międzynarodowych i filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim
 
 
Data publikacji: 18-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest analiza strategii bezpieczeństwa i innych dokumentów strategicznych Polski i Hiszpanii pod kątem wagi nadanej w nich zagadnieniu radykalizmu politycznego i terroryzmu. Przeanalizowany został wpływ wybranych uwarunkowań o charakterze międzynarodowym na kształt strategii bezpieczeństwa w analizowanych krajach, oraz uwarunkowań wewnętrznych, w tym polskiej i hiszpańskiej opinii publicznej. Taka konstrukcja artykułu pozwoliła odpowiedzieć na następujące pytania: na ile zagrożenia związane z radykalizmem politycznym i terroryzmem stanowią czynnik kształtujący strategię bezpieczeństwa danego państwa oraz w jakim stopniu determinanty o charakterze zewnętrznym i ewnętrznym przyczyniły się do zmiany strategii bezpieczeństwa w obu krajach.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (36)
1.
Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE) listopad 2002, listopad 2003, marzec 2004, czerwiec 2004, luty 2005, czerwiec 2006, czerwiec 2007, grudzień 2007, czerwiec 2008, marzec–kwiecień 2009, lipiec 2009, marzec 2010, marzec 2011, kwiecień 2012, luty 2013; lipiec 2014, czerwiec 2015, [w:] http://www.realinstitutoelcano....
 
2.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2013, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013.
 
3.
Centrum Badań Opinii Społecznej, Bezpieczeństwo publiczne, nr BS/63/2013, Warszawa 2013.
 
4.
Centrum Badań Opinii Społecznej, Opinie o bezpieczeństwie narodowym, nr 18/2014, Warszawa 2014.
 
5.
Centrum Badań Opinii Społecznej, Zagrożenie terroryzmem, nr 50/2015, Warszawa 2015.
 
6.
Centrum Badań Opinii Społecznej, Zagrożenie terroryzmem po zamachach w Brukseli, nr 65/2016, Warszawa 2016.
 
7.
Directiva de Defensa Nacional 1/2004, Gobierno de España, 2004.
 
8.
Directiva de Defensa Nacional 1/2008, Gobierno de España, 2008.
 
9.
Directiva de Defensa Nacional 1/2012, Presidencia del Gobierno, 2012.
 
10.
Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2015.
 
11.
Estrategia de Ciberseguridad Nacional, Presidencia del Gobierno, 2013.
 
12.
Estrategia de Seguridad Energética Nacional, Presidencia del Gobierno 2015.
 
13.
Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, Presidencia del Gobierno, 2013.
 
14.
Estrategia de Seguridad Nacional 2013: Un proyecto compartido, Presidencia del Gobierno, 2013.
 
15.
Estrategia de Seguridad Nacional 2017: Un proyecto compartido de todos y para todos, Presidencia del Gobierno, 2017.
 
16.
Estrategia Española de Seguridad 2011: Una responsabilidad de todos, Gobierno de Espana, 2011.
 
17.
Instituto Español de Estudios Estratégicos, Análisis comparativo de la Estrategia Española de Seguridad „Una responsabilidad de todos”, http://www.ieee.es/Galerias/fi... 2011/DIEEEA17_2011EstrategiaEspanolaSeguridad.pdf (5.03.2018).
 
18.
Instituto Español de Estudios Estratégicos, El contexto de elaboración de la Estrategia Española de Seguridad, http://www.ieee.es/Galerias/fi..._ DE_ELABORACION_DE_LA_ESTRATEGIA_ESPANOLA_DE_SEGURIDAD. pdf (5.03.2018).
 
19.
Instituto Español de Estudios Estratégicos, La Directiva de Defensa Nacional 2012, http:// www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2012/DIEEEA35-2012_DDN_IEEE.pdf (1.03.2018).
 
20.
Jagnieża A., Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w obliczu kremlowskiego egzaminatora, Defence24, 4.11.2014, http://www.defence24.pl/nowa-s...- w-obliczu-kremlowskiego-egzaminatora (5.03.2018).
 
21.
Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej, 2017.
 
22.
Koziej S., Brzozowski A., 25 lat polskiej strategii bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 2014, nr 30.
 
23.
Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022, uchwała nr 52/2017 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r.
 
24.
Laborie Iglesias M., La Estrategia de Seguridad Nacional (Mayo 2013), 2013, nr 34, http://www.ieee.es/Galerias/fi...- 2013_MLI.pdf, s. 2 (5.03.2018).
 
25.
Mestres L., The long road to Spanish security strategy, Notes Internacionals CIDOB, 2011, nr 39, https://www.cidob.org/en/publi... notes_internacionals/n1_39/the_long_road_to_spanish_security_strategy (1.03.2018).
 
26.
Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015–2019, Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014.
 
27.
Raport Center for Economic Studies (CESifo), The Effect of Migration on Terror – Made at Home or Imported from Abroad, 2017, http://g9.gazetaprawna.pl/p/_w... pliki/2980000/2980407-raport-cesifo.pdf (8.03.2018).
 
28.
Revisión Estratégica de la Defensa 2003, Ministerio de Defensa, http://www.defensa.gob.es/Gale... (1.03.2018).
 
29.
Rodriguez J.A., Los niveles de alerta antiterrorista en Espana y que suponen, „El Pais” 26.06.2015, http://politica.elpais.com/pol... 1435333317_728405.html, (5.03.2018).
 
30.
Smura T., Szczyt NATO w Newport – powrót do podstaw?, Defence24, 6.09.2014, http://www.defence24.pl/szczyt... (5.03.2018).
 
31.
Sroka A., Trofimowicz-Kalinowska K., Terrorism and Political Radicalism in the Security Strategies of Poland and Spain versus Public Opinion, [w:] Sroka A., Castro-Rial Garrone F., Dario Torres Kumbrian R. (red.), Radicalism and Terrorism in the 21st Century, Peter Lange, Frankfurt nad Menem 2017.
 
32.
Standard Eurobarometer nr 63, maj 2005; nr 65 marzec 2006; nr 67, kwiecień 2007; nr 69, marzec 2008; nr 71, czerwiec 2009; nr 73, maj 2010; nr 75, maj 2011; nr 77, maj 2012; nr 79, maj 2013; nr 82, listopad 2014; nr 84, listopad 2015, nr 85, maj 2016, nr 87, maj 2017, w: http://ec.europa.eu/COMMFrontO... Survey/ index#p=1&instruments=STANDARD, (15.03.2017).
 
33.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2003.
 
34.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2007.
 
35.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014.
 
36.
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top