PL EN RU
INVOLVEMENT OF THE POLISH POLICE IN INTERNATIONAL COOPERATION
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2019-12-16
 
 
Studia Politologiczne 2019;51
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The article presents the analysis of the involvement of the Polish Police in international cooperation in legal terms. The main goal was to define the aspects of undertaking cooperation as part of interstate activities and those focused on EU guidelines. The paper pointed Act on the Police as crucial document to show directions and forms of involvement of the Polish Police in international initiatives, such as international police contingent, membership in the Atlas Group or CEPOL ‘s trainings. To organize information presented in the article author discusses institutional and individual context of police international cooperation based on the implementation of official policing tasks in the EU Member State.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (17)
1.
About EACEA, strona internetowa Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, [w:] https://eacea.ec.europa.eu/abo....
 
2.
Bezpieczne stolice – metody zwalczania przestępczości kryminalnej w europejskich aglomeracjach (2013–2014) cz. 7, strona internetowa Komendy Stołecznej Policji, [w:] http://www. policja.waw.pl/pl.
 
3.
Brańka T., EULEX Kosowo – największa misja cywilna, [w:] B. Przybylska-Maszner (red.), Misje cywilne Unii Europejskiej, Poznań 2010.
 
4.
CEPOL – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania, strona internetowa O Policji, [w:] http://www.info.policja.pl/inf...,.
 
5.
CEPOL-Agencja-Unii-Europejskiej-ds-Szkolenia-w-Dziedzinie-Scigania.html.
 
6.
Decyzja z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym, Dz. Urz. UE L 121 z 08.05.2002.
 
7.
Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, Dz. Urz. UE L 210/1 z 06.08.2008.
 
8.
Decyzja Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych, Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008.
 
9.
EUAM na Ukrainie, strona internetowa O Policji, [w:] http://www.info.policja.pl/inf...- miedzynarod/misje-pokojowe/126697,EUAM-na Ukrainie.html.
 
10.
Misje pokojowe – informacje ogólne, strona internetowa O Policji, [w:] http://www.info.policja. pl/inf/wspolpraca miedzynarod/misje-pokojowe/47732,Misje-pokojowe-informacje-ogolne.html.
 
11.
Platforma Atlas, strona internetowa Antyterroryzm.gov, [w:] http://www.antyterroryzm.gov.p....
 
12.
CAT/antyterroryzm/wspolpraca-zagraniczna/platforma-atlas/579,Platforma-ATLAS.html.
 
13.
Przybylska-Maszner B., Wprowadzenie, [w:] Beata Przybylska-Maszner (red.), Misje cywilne Unii Europejskiej, Poznań 2010.
 
14.
Safjański T., Szlachter D., Multiagencyjna współpraca międzynarodowa w walce z terroryzmem na przykładzie Europolu, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 12 (7).
 
15.
Unijna grupa zadaniowa „Atlas”, strona internetowa Policja.pl, [w:] http://policja.pl/pol/kgp/biur....
 
16.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 1990 r., Nr 30, poz. 179 ze zm.
 
17.
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, Dz. U. z 2011 r., Nr 230, poz. 1371.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top