PL EN RU
FOREIGN INTELLIGENCE AS A TOOL IN THE CONCEPT OF NEW WARS. THE UKRAINIAN CONFLICT CASE
 
Подробнее
Скрыть детали
1
profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 
 
Дата публикации: 2019-12-21
 
 
Studia Politologiczne 2017;43
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Analysis of the Russian doctrine, strategic thought and practice in the Ukrainian conflict shows that the Kremlin has developed the concept of “new wars” or “new generation of wars”. In this concept one can find the “information wars”, “reflective governance” and “mutiny wars”. In the matter of fact it is the reaction to the western concept of “information warfare” and “hybrid war”. The Ukrainian conflict is probably kind of a training ground of the Russian special services, both military (GRU) and the SVR. In the concept of “new wars” special services has to play the main role as a useful tool but also as an intellectual background.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (29)
1.
Aleksadrowicz T., Gdzie leży czerwona linia? Strategia wobec Rosji, http:// wszystkoconajwazniejsze.pl/tomasz-aleksandrowicz-strategia-wobecrosji (15.10.2014).
 
2.
Aleksandrowicz T., Służby specjalne w strategicznym zapewnianiu bezpieczeństwa państwa, [w:] J. Gryz (red.), Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa 2013.
 
3.
Aleksandrowicz T., Świat w sieci. Państwa – społeczeństwa – ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.
 
4.
Balcerowicz B., O pokoju. O wojnie. Między esejem a traktatem, Warszawa 2013.
 
5.
Balcerowicz B., Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010.
 
6.
Brudelein C., The Role of Non – State Actors in Building Human Security: the Case of Armed Groups in Infra – State Wars, Geneva Center for Human Dialog, May 2000, http://www.hdcentre.org/files/... (28.03.2012).
 
7.
Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska –studium przypadku, „Punkt widzenia”, Ośrodek Studiów Wschodnich, nr 42, Warszawa maj 2014.
 
8.
Darczewska J., Diabeł tkwi w szczegółach. Wojna informacyjna w świetle doktryny wojennej Rosji, „Punkt widzenia”, Ośrodek Studiów Wschodnich, nr 50, Warszawa maj 2015.
 
9.
Darczewska J., Wojna informacyjna Rosji z Zachodem. Nowe wyzwanie?, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, Wydanie specjalne – Wojna hybrydowa.
 
10.
Dudziak M.L., War Time. An Idea, It’s History, It’s Consequences, Oxford 2012.
 
11.
Hobsbawm E., Globalization, Democracy and Terrorism, London 2007.
 
12.
Johnston C., Russia’s Info-War: Theory and Practice, Issue Alert 22/2015,.
 
13.
European Union Institute for Security Studies, April 2015.
 
14.
Karolczak K., Terroryzm. Nowy paradygmat wojny, Warszawa 2010.
 
15.
Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Warszawa 2011.
 
16.
Minkina M., Gądek B., Kłamstwo i podstęp we współczesnym świecie, Warszawa 2015.
 
17.
Nazarow O., Informacionnyje wojny – ugroza dlia ciwilizacii, „Litieraturnaja Gazieta” 2013, nr 42.
 
18.
Pomerantsev P., Weiss M., The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and Money. A Special Report presented by The Interpreter, a Project of the Institute of Modern Russia, New York 2014.
 
19.
Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Warszawa 2004.
 
20.
Thomas T., Russia’s 21st Century Information War: Working to Understand and Destabilize Populations, Defence Strategic Communications, „The Official Journal of the NATO Strategic Communications Centre of Excellence”, vol. 1, nr 1, Winter 2015.
 
21.
Thomas T.L., Russia’s Information Warfare Structure: Understanding the Roles of the Security Council, FAPSI, The State Technical Commission and the Military, „European Security” 1998, nr 7.
 
22.
Tomasiewicz J., Od skrytobójstwa do miatieżowojny. Ewolucja terroryzmu politycznego w Europie – aspekty ideologiczne, taktyczne i organizacyjne, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 11 (6).
 
23.
Trudolyubov M., Russia’s Hybrid War, The New York Times, February 24, 2016, http://www.nytimes.com/2016/02.... html (26.02.2016).
 
24.
Wąsowski K., Istota i uniwersalność rosyjskiego modelu wojny hybrydowej wykorzystanego na Ukrainie, „Sprawy Międzynarodowe” 2015, nr 2.
 
25.
Wojnowski M., Aleksandr Dugin a resorty siłowe Federacji Rosyjskiej. Przyczynek do badań nad wykorzystaniem geopolityki przez cywilne i wojskowe służby specjalne we współczesnej Rosji, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 10 (6).
 
26.
Wojnowski M., Koncepcja wojen nowej generacji w ujęciu strategów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 13 (7).
 
27.
Wojnowski M., Terroryzm w służbie geopolityki. Konflikt rosyjsko – ukraiński jako przykład realizacji doktryny geopolitycznej Aleksandra Dugina i koncepcji wojny buntowniczej Jewgienija Messnera, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 11 (6).
 
28.
Wojnowski M., Zarządzanie refleksyjne jako paradygmat rosyjskich operacji informacyjno – psychologicznych w XXI wieku, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 12 (7).
 
29.
Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2005.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top