PL EN RU
Wybory 2009 do Bundestagu – analiza zmian w federalnym systemie partyjnym RFN
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Data publikacji: 25-01-2020
 
Studia Politologiczne 2010;18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia ewolucję federalnego systemu partyjnego RFN. Analiza obejmuje procesy zachodzące na niemieckiej scenie politycznej od 1949 r., ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie nastąpiły po wyborach do Bundestagu XVII kadencji w dniu 27 września 2009 r. Autorka podejmuje próbę wskazania przyczyn erozji starego systemu partyjnego wraz z oceną kierunku dalszych przekształceń. Widoczne tendencje to spadek znaczenia wielkich partii ogólnokrajowych, które utraciły poparcie elektoratu kosztem partii mniejszych. Najlepsze rezultaty wyborcze w swojej historii odnotowali Liberałowie (FDP) i Partia Zielonych. Dotkliwej porażce socjaldemokracji towarzyszyło równoczesne wzmocnienie nowej Partii Lewicy. W wyniku wyborów do władzy po 11 latach powrócili liberałowie tworząc koalicję z chadekami. Silna lewicowa opozycja sprawować będzie rzeczywistą kontrolę nad działaniami rządu.
ISSN:1640-8888