PL EN RU
Wybitność i niezależność w ujęciu deterministycznym
 
Więcej
Ukryj
1
pracownik naukowy Zakładu Socjologii i Psychologii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych WDiNP UW
Data publikacji: 27-01-2020
 
Studia Politologiczne 2009;14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Stanowisko deterministyczne jest formułą rozumienia obiektywnych uwarunkowań. Współczesny sposób pojmowania determinizmu ukształtował się w dużej mierze pod wpływem Hegla, Marksa i Engelsa, którzy prezentowali raczej umiarkowany determinizm. Pojawiło się jednak później redukcjonistyczne (ekonomizm) potraktowanie tezy, że byt określa świadomość oraz fatalizm, jako stanowisko wypaczonej, stalinowskiej interpretacji. Problem ten jest istotny szczególnie pod względem moralnym. Im bardziej skrajny jest determinizm, tym bardziej bezzasadne staje się mówienie o znaczeniu i odpowiedzialności człowieka.
ISSN:1640-8888