PL EN RU
Wojna jako konflikt interesów. Stanowisko wybranych ruchów radykalnej lewicy wobec wojny w Ukrainie
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Data publikacji: 26-01-2023
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest analiza stosunku wybranych ruchów radykalnej lewicy na świecie wobec wojny w Ukrainie. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i usystematyzowanie stanowisk organizacji tworzących międzynarodowy ruch radykalnej lewicy komunistycznej do wojny w Ukrainie. Autor założył, że stanowiska te nie były jednolite, a ich zróżnicowanie było konsekwencją różnic ideologicznych, a także kontekstu politycznego i otoczenia narracyjnego, w których organizacje te działały. Zastosowaną metodą weryfikacji hipotezy była krytyczna analiza tekstów źródłowych oraz analiza aspektowa.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (39)
1.
Alternatywa Socjalistyczna, 20 maja: Dzień Międzynarodowej Solidarności z Rosyjskimi Aktywistami Antywojennymi!, 17.05.2022, http://socjalizmxxi.nazwa.pl/m... (19.06.2022).
 
2.
Alternatywa Socjalistyczna, Wojna na Ukrainie, Nowa Era i Kryzys Kapitalizmu, 20.04.2022, http://socjalizmxxi.nazwa.pl/m... (19.06.2022).
 
3.
Communist Party of Greece (marxist-leninist), Peoples do not need “protectors”. Out with the imperialists from Ukraine!, 23.02.2022, https://www.bannedthought.net/... (4.09.2022).
 
4.
Communist Party of Greece (marxist-leninist), Raisce our voices…, 24.02.2022, https://kkeml.gr/raise-our-voi... (4.09.2022).
 
5.
Communist Party of Greece, The Initiative of Communist and Workers’ Parties of Europe was founded, https://inter.kke.gr/en/articl... (1.09.2022).
 
6.
Declaration the Revolutionary Internationalist Movement, 1984, http://bannedthought.net/Inter... (4.09.2022).
 
7.
E.B., Οι εξελίξεις στην Ενωση Κομμουνιστικών Κομμάτων – ΚΚΣΕ, https://www.rizospastis.gr/sto... (1.09.2022).
 
8.
Ilkowski F., Stop inwazji Rosji na Ukrainę – i wszystkim imperializmom, 1.03.2022, https://pracowniczademokracja.... (19.06.2022).
 
9.
Imperialiści zaogniają rzeź na Ukrainie wschodniej, «Platforma Spartakusowców» 2015, nr 19, https://www.icl-fi.org/polski/... (4.09.2022).
 
10.
Initiative of Communist and Workers’ Parties of Europe, Statement of the Secretariat of the European Communist Initiative on the 1st of May, the International Workers’ Day, 30.04.2022, https://www.initiative-cwpe.or... (19.06.2022).
 
11.
Initiative of Communist and Workers’ Parties of Europe, Statement of Secretariat of the ECI on 9 May, 6.05.2022, https://www.initiative-cwpe.or... (19.06.2022).
 
12.
Initiative of communist and workers’ parties, About us, https://www.initiative-cwpe.or... (1.09.2022).
 
13.
International Communist League – Fourth Internationalist, https://www.icl-fi.org/directo... (4.09.2022).
 
14.
International Communist League – Fourth Internationalist, Ukrainian, Russian Workers: Turn the Guns Against Your Rulers!, «Spartacist. An Organ of Revolutionary Marxism» 2022, no 67.
 
15.
International Socialist Alternative, ISA International Committee Statement: War in Ukraine, The New Era and the Crisis of Capitalism, 11.04.2022, https://internationalsocialist... (3.09.2022).
 
16.
International Socialist Alternative, Who We Are, https://internationalsocialist... (2.09.2022).
 
17.
International Socialist Tendency statement on the war in Ukraine, 15.03.2022, https://internationalsocialist..., 1.07.2022.
 
18.
International Socialist Tendency, About the IST, https://internationalsocialist... (3.09.2022).
 
19.
IST statement on Ukraine crisis, 16.02.2022, https://internationalsocialist... (19.06.2022).
 
20.
Komunistyczna Partia Polski, Krajowy Komitet Wykonawczy, KPP potępia ingerencję polskich władz w wewnętrzne sprawy Ukrainy, 8.03.2014, https://kom-pol.org/2014/04/08... (2.09.2022).
 
21.
Krym jest rosyjski, «Platforma Spartakusowców» 2014, nr 18, https://www.icl-fi.org/polski/... (4.09.2022).
 
22.
Ludy muszą nasilić walkę z NATO i planami imperialistów – wspólne stanowisko partii komunistycznych i robotniczych, 12.07.2021, https://kom-pol.org/2021/07/12... (2.09.2022).
 
23.
Ługowska U., Grabski A., Trockizm. Doktryna i ruch polityczny, Warszawa 2003.
 
24.
Malendowicz P., Międzynarodowe organizacje radykalnej lewicy wobec Unii Europejskiej. Analiza wybranych przykładów w kontekście pandemii SARS-CoV-2, «Rocznik Integracji Europejskiej» 2021, nr 15.
 
25.
Malendowicz P., Reminiscencja marksizmu-leninizmu w XXI wieku? Przykład Komunistycznej Partii Polski i Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, «Polityka i Społeczeństwo» 2021, nr 1 (19).
 
26.
Malendowicz P., Ultralewica a współczesność. Idee, programy, praktyka, Piła 2006.
 
27.
Maoist Communist Union, Russia’s Invasion of Ukraine, the Maneuvers of the U.S. Ruling Class, and Some Key Tasks for U.S. Communists, 28.03.2022, https://www.bannedthought.net/... (4.09.2022).
 
28.
Parti Communiste Révolutionnaire de France, Война на Украине: В ЕС милитаризация процветает, 26.04.2022, https://rkrp-rpk.ru/2022/04/26... (1.09.2022).
 
29.
Prokuratura Krajowa, Dział Prasowy, Wniosek Prokuratora Generalnego o delegalizację Komunistycznej Partii Polski, 6.12.2020, https://pk.gov.pl/aktualnosci/... (29.05.2021).
 
30.
Steinberg J., RIM: London’s narco-terrorist international, «Executive Intelligence Review» 1995, vol. 22, no. 46.
 
31.
Taaffe P., A Socialist World Is Possible. The History of the CWI, London 2004.
 
32.
Александр Ходаковский: «Спокойная, тихая, мирная Украина – вот такой результат нам нужен»,2.03.2022, https://rkrp-rpk.ru/2022/03/02... (19.06.2022).
 
33.
Коммунистическая Партия Советского Союза, Программа КПСС, http://www.cpsu.by/docs/view/p... (19.06.2022).
 
34.
Программа Социалистической Альтернативы, 3.11.2021, https://socialist.news/about-u... (3.09.2021).
 
35.
Российская Коммунистическая рабочая партия – Революционная (Российская) партия коммунистов, За что борется РКРП-РПК, https://web.archive.org/web/20... http://www.rkrp-rpk.ru/index.p...# (2.09.2022).
 
36.
Российская коммунистическая рабочая партия в составе КПСС, Коммунистическая рабочая организация ЛНР, Рабочий Фронт Донбасса, Рабочий Фронт Украины, Белорусская республиканская организация КПСС, Совместное заявление коммунистических и рабочих партий (подготовлено РКРП-КПСС совместно с коммунистами Донбасса и Украины), 6.07.2022, http://www.cpsu.by/news/o_situ... (2.09.2022).
 
37.
Социалистическая альтернатива, Нет войне в Украине! Вернуть войска домой, 24.02.2022, https://socialist.news/world/u... (3.09.2022).
 
38.
Социалистическая тенденция, Обращение к интернационалу, 9.06.2022, https://www.socialisttendency.... (3.09.2022).
 
39.
Старый H., Размышления о войне. Мысли с Донбасса, 15.06.2022, https://rkrp-rpk.ru/2022/06/15... (19.06.2022).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top