PL EN RU
Walidować? Weryfikować? Nie ruszać? O niestatystycznych, statystycznych i stochastycznych metodach oceny jakości danych ilościowych opowieść
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Badań Marketingowych INDICATOR
 
2
absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego
 
3
doktorant Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
 
Data publikacji: 15-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2019;54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł porusza problem jakości danych otrzymywanych w procesie badań ilościowych z wykorzystaniem kwestionariuszy. Autorzy postanowili poruszyć ten temat, ponieważ w polskiej politologii – w opozycji do socjologii – zajmuje on stosunkowo mało miejsca. Tekst powstał głównie na bazie przeglądu literatury poświęconej poszczególnym poruszanym w nim problemom i stanowi jej syntezę. W trakcie prac odkryto, że dzięki stosunkowo prostym narzędziom, a także wykorzystaniu programów (na przykład Excel czy SPSS) można w łatwy i precyzyjny sposób sprawdzić jakość zbioru danych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (18)
1.
Barnes S.A., Identifying Fraud Can Be as Easy as 1, 2, 3: Applying Benford’s Law to Forensic Analyses and Investigations, https://files.constantcontact.... (dostęp: 19.01.2019).
 
2.
Benford F., The Law of Anomalous Numbers, „Proceedings of the American Philosophical Society” 1938, nr 78(4).
 
3.
Blattman C. i in., Measuring the Measurement Error. A Method to Qualitatively Validate Survey Data, https://ore.exeter.ac.uk/repos... (dostęp: 20.02.2019).
 
4.
Bławat F., Podstawy analizy ekonomicznej. Teorie, przykłady, zadania, Warszawa 2011.
 
5.
Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2005.
 
6.
Carballo M., Hjelmar U. (red.), Public Opinion Polling in a Globalized World, Berlin 2008.
 
7.
Cartledge P., Garnsey P., Gruen E.S. (red.), Hellenistic Constructs: Essays in Culture, History, and Historiography, Berkeley – Los Angeles – Londyn 1997.
 
8.
Domański H., Dukaczewska A., Stabilność odpowiedzi w badaniach socjologicznych, „ASK. Research and Methods” 1996, nr 1.
 
9.
Gostkowski Z., Analiza „efektu panelowego” w badaniach wyborczych w Łodzi w 1961 r., [w:] tegoż (red.), Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. 1, Wrocław – Warszawa – Kraków 1966.
 
10.
Jabkowski P., Reprezentatywność badań reprezentatywnych. Analiza wybranych problemów metodologicznych oraz praktycznych w paradygmacie całkowitego błędu pomiaru, Poznań 2015.
 
11.
Mebane W.R. Jr., Kalinin K., Comparative Election Fraud Detection, APSA 2009 Toronto Meeting Paper, https://papers.ssrn.com/sol3/p... 2009 (dostęp: 19.01.2019).
 
12.
Mider D., Marcinkowska A., Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, Warszawa 2013.
 
13.
Mlodinow L., Matematyka niepewności. Jak przypadki wpływają na nasz los, przekł. P. Strzelecki, Warszawa 2009.
 
14.
Nowak E., Teoria „agenda setting” a nowe media, „Studia Medioznawcze” 2016, nr 3(66).
 
15.
Pawłowski T., Logiczne podstawy weryfikacji wewnętrznej badań kwestionariuszowych, [w:] Z. Gostkowski, J. Lutyński (red.), Wywiad kwestionariuszowy w świetle badań metodologicznych, Analizy i Próby Technik Badawczych w Socjologii, t. 4, Wrocław 1972.
 
16.
Sambridge M., Tkalčić H., Arroucau P., Benford’s Law of First Digits: From Mathematical Curiosity to Change Detector, „Asia Pacific Mathematics Newsletter” 2011, nr 1.
 
17.
Sztabiński F., Ocena jakości danych w badaniach surveyowych, Warszawa 2011.
 
18.
Taylor J.R., Wstęp do analizy błędu pomiarowego, przekł., A. Babiński, R. Bożek, Warszawa 2018.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top