PL EN RU
W kręgu obrony państwa. O współpracy organów bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej w zakresie zwalczania szpiegostwa niemieckiego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
 
 
Data publikacji: 16-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2019;51
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. bardzo ważnym problemem było zorganizowanie struktur obronnych. Władze wojskowe przywiązały duże znaczenie do współpracy wszystkich organów bezpieczeństwa w zakresie zwalczania szpiegostwa niemieckiego. Współdziałanie placówek Oddziału II Sztabu Generalnego (Głównego) Wojska Polskiego z organami policji oraz Strażą Celną na początku lat dwudziestych pozostawiało wiele do życzenia. W marcu 1928 r. na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeczpospolitej powołano Straż Graniczną. Później opracowano zasady współpracy tej formacji z Oddziałem II. Straż Graniczna spełniała rolę organu pomocniczego w działaniach wywiadowczych i kontrwywiadowczych. Efekty tego współdziałania nie zawsze były zadowalające. Organy policyjne w ramach współpracy z Oddziałem realizowały różnorodne zadania. Do zwalczania szpiegostwa niemieckiego angażowano funkcjonariuszy policji politycznej, służby śledczej, a nawet służby mundurowej. Współpracę w zakresie działalności kontrwywiadowczej trudno ocenić jednoznacznie. Policja, mimo popełnianych błędów wspierała działania w tym zakresie. W okresie narastającego zagrożenia ze strony Trzeciej Rzeszy kierownictwo Oddziału II przywiązywało duże znaczenie do informacji dotyczących wojska niemieckiego i przygotowań do wojny. Straż Graniczna odgrywała istotną rolę w rozpoznaniu w tym zakresie.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (12)
1.
Hausner R., Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych, Warszawa 1939.
 
2.
Kozaczuk M., Bitwa o tajemnice. Służby wywiadowcze Polski i Rzeszy Niemieckiej 1922–1939, Warszawa 1977.
 
3.
Kula H.M., Polska Straż Graniczna w latach 1928–1939, Warszawa 1994.
 
4.
Materiały źródłowe pochodzące z Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 
5.
Materiały źródłowe pochodzące z Archiwum Straży Granicznej w Kętrzynie.
 
6.
Materiały źródłowe pochodzące z Archiwum Państwowego w Katowicach.
 
7.
Misiuk A., Służby specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998.
 
8.
Misiuk A., Służby wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej, Warszawa 2016.
 
9.
Pepłoński A., Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002.
 
10.
Pepłoński A., Wywiad polski na ZSRR 1921–1939, Warszawa 1996.
 
11.
Skóra W., Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920–1930, Poznań 2011.
 
12.
Skrzeczowski H., Współdziałanie wojskowych służb informacyjnych z Policją Państwową w II Rzeczypospolitej, Toruń 2003.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top