PL EN RU
Ustrojowe uwarunkowania mandatu poselskiego – od mandatu socjalistycznego ku mandatowi wolnemu
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 27-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2009;15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem tekstu uczyniono analizę dynamiki mandatu parlamentarnego w Polsce powojennej – od mandatu socjalistycznego do mandatu wolnego. Ukazuje się genezę mandatu socjalistycznego w Polsce, determinanty dokonanych przez prawodawcę wyborów prawnych, ich istotę oraz ustrojowe implikacje. Zwraca się uwagę na ewolucyjne odchodzenie od instytucji typowych dla państw socjalistycznych i stopniowe, ale sukcesywne, aplikowanie rozwiązań właściwych dla współczesnych konstrukcji mandatu przedstawicielskiego.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top