PL EN RU
Trzydzieści lat później… Społeczna pamięć o pieriestrojce we współczesnej Rosji
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pierestrojka, a w szczególności jej konsekwencje, w dalszym ciągu pozostają obecne w pamięci zbiorowej Rosjan, mimo że w roku 2015 upłynęło 30 lat od momentu jej „narodzin”. Wciąż budzi ona emocje i wywołuje u Rosjan mieszane, niekiedy skrajnie negatywne odczucia. Niechęć do pierestrojki i jej inicjatorów, na czele z M. Gorbaczowem wynika przede wszystkim z jej długofalowych i zarazem negatywnych konsekwencji, których radzieckie kierownictwo nie zdołało przewidzieć lub którym nie udało się zapobiec. Rosjanie spoglądają na pierestrojkę, jak również na czasy Związku Radzieckiego, nie tylko nosząc w sobie pamięć o „smucie” lat 90. ale także doświadczenia wyniesione z epoki rządów Władimira Putina. Doceniają otwarcie granic i wolność słowa, z krytyką rządu na czele, a także wolność gospodarczą. To co ich smuci, to przede wszystkim to osłabienie i rozpad Związku Radzieckiego, rozwój niekontrolowanego pluralizmu i rywalizacji, przynoszące Rosji więcej szkód niż pożytku. Gorzka lekcja, która stała się udziałem Rosjan w następstwie pieriestrojki w latach 90., generuje w rosyjskim społeczeństwie potrzebę stabilności i niechęć do zmian, mimo dającej się odczuć krytyki współczesnych rozwiązań społeczno-gospodarczych i politycznych obowiązujących w Rosji. Czyni to perspektywę zmian demokratycznych w Rosji mało prawdopodobną.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (16)
1.
Balmforth T., Levada Center, Russia’s Most Respected Pollster, Fears Closure, „RFE/RL’s Russian Service”, 23.05.2013 http://www.rferl.org/content/r..., 26.09.2015.
 
2.
Lukin A., Russia’s New Authoritarianism and the Post-Soviet Political Ideal, «Post-Soviet Affairs» 2009, t. 25, nr 1.
 
3.
Аптекарь П., От редакции: Реформы не празднуют, Россияне забывают о перестройке, 30-летие начала реформ не вызвало особого отклика ни у власти, ни у населения, «Ведомости», 27.04.2015.
 
4.
Волков Д., Гончаров С., Демократия в России: установки населения. Сводный аналитический отчет, Аналитический Центр Юрия Левады 2015.
 
5.
Ворожейкина Т., Жарков В., Захаров А., Колесников А., Левинсон А., Петров Н., Рябов А., 1985–2015: Ценности перестройки в контексте современной России, «Polit.ru», 28.05.2015, http://polit.ru/article/2015/0..., 28.09.2015.
 
6.
Государство не выполняет свои обязанности перед гражданами, считают россияне, «Levada.ru», 20.04.2016, http://www.levada.ru/2016/04/2..., 28.11.2016.
 
7.
Государство не выполняет свои обязанности перед гражданами,считают россияне, «Levada.ru», 20.04.2016, http://www.levada.ru/2016/04/2..., 28.11.2016.
 
8.
Гудков Л., Доверие в России: смысл, функции, структура, «Независимый филологический журнал» 2012, nr 117.
 
9.
Гудков Л., Перестройка – Время неудачников, «Особая буква», 13.08.2009 http://m.specletter.com/obcshe....
 
10.
Гудков Л., Путинский рецидив тоталитаризма, «Pro et Contra» 2014, nr 3–4.
 
11.
Дубин Б., Коллективная амнезия как форма адаптации: перестройка и девяностые годы в оценках „нулевых”, «Вестник общественного мнения» 2011, nr 2 (108).
 
12.
Замечания директора Левада-центра Л.Д. Гудкова по поступившему Акту проверки, «Levada.ru», 07.09.2016, http://www.levada.ru/cp/wp-con..., 29.11.2016;.
 
13.
Левада Ю., Двадцать лет спустя: перестройка в общественном мнении и в общественной жизни, «Вестник общественного мнения» 2005, nr 2 (76).
 
14.
Мясникова О., Россиян потянуло в СССР, «Фонтанка.ру», 27.02.2014, http://www.fontanka.ru/2014/02..., 28.09.2015.
 
15.
Никольская П., Романычева А., Судьба агента. С начала 2015 года в России признали иностранными агентами десятки некоммерческих организаций, «Коммерсантъ Власть», 18.05.2015.
 
16.
Роль „перестройки” в истории страны, «Levada.ru», 22.04.2015, http://www.levada.ru/print/22-..., 28.09.2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top