PL EN RU
Transformacja energetyczna w Polsce – perspektywa sieciowej analizy dyskursu programów partii politycznych oraz społecznej percepcji zmian sektora energetycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Socjologii, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW
 
2
Katedra Socjologii, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW
 
 
Data publikacji: 20-06-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest określenie stosunku polskich, parlamentarnych partii politycznych do sposobu wytwarzania energii oraz przedstawienie społecznej percepcji zmian sektora energetycznego. Strukturalne powiązania pomiędzy partiami, oparte na podzielanych przez ugrupowania koncepcjach energetycznych, zostały zaprezentowane przy zastosowaniu tzw. „sieci afiliacji”. Sieciowa Analiza Dyskursu (Discourse Network Analysis) wykorzystana w badaniu, pozwoliła również na określenie najczęściej współwystępujących postulatów, które były wyrażane przez partie w ostatnim piętnastoleciu (węgiel, gaz ziemny, odnawialne źródła energii). W wyniku przeprowadzonej analizy określono różnice w podejściu partii do kwestii energetycznych (m.in.: oddalanie się koncepcji formułowanych przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Platformę Obywatelską od 2011 roku; wyrażenie postulatu odejścia od węgla jako surowca energetycznego wyrażone przez Lewicę oraz Koalicję Obywatelską w 2019 roku). W celu przedstawienia społecznej percepcji procesu transformacji energetycznej wykorzystano dane z badania przeprowadzonego przez Centrum Badań Opinii Publicznej. W świetle przywołanego badania, główną obawą wyrażaną przez Polaków w odniesieniu do zapowiadanych zmian sektora energetycznego jest niebezpieczeństwo wzrostu cen energii.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (33)
1.
Adamowicz M., Zielona gospodarka, zielony wzrost i zazielenienie jako formy realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, «Wieś i Rolnictwo» 2021, vol. 191 (2).
 
2.
Batorski D., Zdziarski M., Analiza sieciowa i jej zastosowanie w badaniach organizacji i zarządzania, «Problemy Zarządzania» 2009, nr 4.
 
3.
Brauers H., Oei P.-Y., The Political Economy of Coal in Poland: Drivers and Barriers for a Shift Away from Fossil Fuels, «Energy Policy» 2020, vol. 144.
 
4.
Braun J., Bezpieczeństwo energetyczne jako dobro publiczne – miary i czynniki wpływające na jego poziom, «Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach» 2018, vol. 358.
 
5.
Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa 2013.
 
6.
Däubler T., Benoit K., Mikhaylov S., Laver M., Natural Sentences as Valid Units for Coded Political Texts, «British Journal of Political Science» 2012, vol. 42, no. 4.
 
7.
García-García P., Carpintero Ó., Buendía L., Just Energy Transitions to Low Carbon Economies: A Review of the Concept and its Effects on Labour and Income, «Energy Research & Social Science» 2020, vol. 70, December 2020, 101664.
 
8.
Giddens A., Katastrofa klimatyczna, Warszawa 2010.
 
9.
Gryz J., Podraza A., Ruszel M. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne: koncepcje, wyzwania, interesy, Warszawa 2018.
 
10.
Hanneman R.A., Riddle M., Introduction to Social Network Methods, Riverside 2005, http:// faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/ (11.02.2022).
 
11.
Herudziński T., Społeczna percepcja energetyki jądrowej w perspektywie procesów transformacji energetycznej w Polsce, «Człowiek i Społeczeństwo» 2021, vol. LII.
 
12.
Herudziński T., Boguszewski R., Owczarek D., Bondyra K., Ubóstwo energetyczne w obliczu regulacji przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza, Warszawa 2019.
 
13.
Hessa D., Renner M., Conservative political parties and energy transitions in Europe: Opposition to climate mitigation policies, «Renewable and Sustainable Energy Reviews» 2019, vol. 104.
 
14.
Kaczmarski M., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 
15.
Kamprowski R., Polityka energetyczna w programach największych polskich partii politycznych w wyborach parlamentarnych w 2019 roku, «Środkowoeuropejskie Studia Polityczne» 2021, nr 1.
 
16.
Kochanek E., Evaluation of Energy Transition Scenarios in Poland, «Energies» 2021, vol. 14, 6058.
 
17.
Leifeld P., Discourse Network Analysis. Policy Debates as Dynamic Networks, [w:] J.N. Victor, A.H. Montgomery, M. Lubell (red.), The Oxford Handbook of Political Networks, Oxford 2018.
 
18.
Lehotay V., Road to the European Energy Union: energy, energy policy, energy law in the European Union, «Journal of Agricultural and Environmental Law» 2020, vol. 28.
 
19.
Młynarski T., Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku. Energia – środowisko – klimat, Kraków 2017.
 
20.
Moinz N., Louçã F., Oliveira M., Soeiro R., Empirical Analysis of the Portuguese Governments Social Network, «Social Network Analysis and Mining» 2016, vol. 6.
 
21.
Mrozowska S., Wendt J.A., Tomaszewski K., The Challenges of Poland’s Energy Transition, «Energies» 2021, vol. 14.
 
22.
Mrozowska S., Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Pomiędzy strategią, lobbingiem a partycypacją, Kraków 2017.
 
23.
Olkuski T., Światowe zużycie energii pierwotnej oraz zapotrzebowanie na nią w przyszłości, «Polityka i Społeczeństwo» 2018, nr 2.
 
24.
Olabi A.G., Energy Quadrilemma and the Future of Renewable Energy, «Energy» 2016, vol. 108.
 
25.
Popkiewicz M., Rewolucja energetyczna. Ale po co?, Katowice 2016.
 
26.
Roguska B. (opr.), Transformacja energetyczna – oczekiwania i postulaty. Komunikat CBOS nr 70/2021, Warszawa 2021.
 
27.
Swacha P., Wojnicki J., Europosłowie frakcji Zielonych oraz Zielonych – Wolnego Przymierza Europejskiego w latach 1989–2019 w perspektywie sieci społecznych, «Przegląd Zachodni» 2020, nr 4.
 
28.
Swacha P., Zastosowanie analizy sieci społecznych w badaniach elit parlamentarnych (na przykładzie eurodeputowanych z Polski), «Przegląd Europejski» 2015, nr 2.
 
29.
Tomaszewski K., The Polish Road to the new European Green Deal – Challenges and Threats to the National Energy Policy, «Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal» 2020, vol. 23 (2).
 
30.
Witkowska M., The Use of the Concept of Policy Networks in the Study of Relations Between National Parliaments and the EU Institutions, «Przegląd Europejski» 2016, nr 4.
 
31.
Zajączkowska M., Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej). Studium teoretyczne, «Krakowskie StudiaMiędzynarodowe» 2016, vol. XIII (3).
 
32.
Ziętara W., Struktury sieciowe europejskiego ruchu politycznego Zielonych, «Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia» 2017, nr 2.
 
33.
Żukiewicz P., Zieliński M., Domagała K., Social Network Analysis as a Research Method in Political Science. An Attempt to Use it in Coalition Research, «Przegląd Politologiczny» 2018, nr 4.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top