PL EN RU
The (Un-)Importance of Generational Dialogue in Georgian Political Tradition
 
Подробнее
Скрыть детали
1
the Institute of Political Science and International Relations at Collegium Civitas, Poland
 
 
Дата публикации: 2021-10-28
 
 
Studia Politologiczne 2021;61
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The aim of this paper is to examine the importance of generational dialogue in the Georgian political tradition. The research statement of this paper is that the generational dialogue in Georgia, which is not particularly rooted in the political tradition, is currently flat and unconstant. In addition, due to the current situation of Georgia related to the democratization of the state, a new chapter for Georgian generational dialogue can be opened. To analyze this research problem, I have used a number of research methods based partly on secondary and primary sources, i.e. expert interviews were conducted online with Georgian researchers from the Ivane Javakhivshvili Tbilisi State University and Ilia State University. The paper is a snapshot of the theory of generational dialogue, and it presents the work of Polish scientists. Moreover, it examines the generational dialogue in the post-Soviet area, and this analysis can be developed in further scientific publications. The study of generational dialogue is essential for analyzing the perception of democracy and democratization among the generations in Georgia.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (22)
1.
Adamski W., Młodzież i społeczeństwo, Warsaw 1976.
 
2.
Biggs S., Lowenstein A., Generational Intelligence. A Critical Approach to Age Relations, London–New York 2011.
 
3.
Chedia B., Georgia: The Long Journey from the Byzantine Empire to the European Union, http://www.eastbook.eu/en/2012... (1.05.2020).
 
4.
Eisenstadt S. N., Tradition, Change and Modernity, Nowy Jork 1973.
 
5.
Godlewski G., Animacja i Antropologia, [in:] G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel, M. Wójtowski (eds.), Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, Warsaw 2002.
 
6.
Gołębiowski B., Dialog pokoleń. Studia nad socjologicznymi i kulturowymi zagadnieniami dialogu i następstwa pokoleń w Polsce XX wieku, Warsaw 1980.
 
7.
Grzybowski J., Dialog jako forma duchowości w małżeństwie, Kraków 2009.
 
8.
Hysa B., Zarządzanie różnorodnością pokoleniową, «Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej» 2016, no. 97.
 
9.
Jagielski W., Dobre miejsce do umierania, Warsaw 2008.
 
10.
Kamińska A., Kategoria pokolenia w badaniach nad społeczeństwem i kulturą – przegląd problematyki, «Kultura i Historia» 2007, no. 11, http://www.kulturaihistoria.um... (10.05.2019).
 
11.
Karmolińska-Jagodzik E., Komunikacja międzypokoleniowa – rozważania wokół różnic kulturowych, «Studia Edukacyjne» 2012, no. 21.
 
12.
Nodia G., Georgia: Dimensions of Insecurity, [in:] R. Legvold, B. Coppieters (eds.), Statehood and Security: Georgia after the Rose Revolution, Cambridge 2005.
 
13.
Ricoeur P., Czas i opowieść, vol. I, Intryga i historyczna opowieść, Kraków 2008.
 
14.
Rosochacka-Gmitrzak M., Chabiera A., Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje. Zasada równego traktowania, «Prawo i praktyka» 2013, no. 10.
 
15.
Skiert-Andrzejuk K., Georgia’s Political Brand in the European Union: Building the Political Product and the Political Brand, «Nowa Polityka Wschodnia» 2018, vol. 4, iss. 19.
 
16.
Śnieżyński M., Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1998.
 
17.
Styk J., System wartości a pokrewne kategorie życia społecznego, «Roczniki Nauk Społecznych» 1987, vol. XV.
 
18.
Weber M., Osnovnyye sotsiologicheskiye ponyatiya, Moscow 1990.
 
19.
Wegner M., Tradycja i kultura polityczna – wpływ tradycji na kulturę polityczną PRL, «Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu» 1988, no. 157.
 
20.
Wiśniewska E., Starsi i młodzi w dialogu pokoleniowym, «Społeczeństwo, edukacja, język» 2017, vol. 6.
 
21.
Woźniak Z., Solidarność międzypokoleniowa w starzeją cym się świecie – perspektywy i zagrożenia, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 2012, vol. 3.
 
22.
Załazińska A., Niewerbalna struktura dialogu, Kraków 2006.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top