PL EN RU
Teoriogrowe analizy zjawisk politycznych z wykorzystaniem programu Gambit*
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Data publikacji: 18-12-2019
 
Studia Politologiczne 2018;49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W polskiej literaturze politologicznej teoria gier nie jest tematem podejmowanym zbyt często. Do nielicznych opracowań poruszających tę problematykę należą książki i artykuły Ziemowita Jacka Pietrasia. Niniejszy artykuł stanowi jeden z elementów próbujących wypełnić tę lukę. Jego celem jest prezentacja wybranych zastosowań programu Gambit w teoriogrowych analizach zjawisk politycznych. Prostota w użyciu programu i ogólna dostępność są przesłankami tezy, że może on stanowić, nie tylko narzędzie o istotnych zastosowaniach badawczych, ale również środek dydaktyczny wydatnie wspomagający proces przyswajania podstaw teorii gier.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (37)
1.
Baird D.G., Gertner R.H., Picker R.C., Game Theory and the Law, Cambridge, MA. 1994.
 
2.
Bernard J., The theory of games of strategy as a modern sociology of conflict, „American Journal of Sociology” 1954, nr 59 (5).
 
3.
Borel É., La théorie du jeu et les équations intégrales à noyau symétrique gauche, „Comptes Rendus de l’Académie des Sciences” 1921, nr 173.
 
4.
Brams S.J., Game Theory and Politics, New York 1975.
 
5.
Camerer C.F., Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction, Princeton 2003.
 
6.
Colman A.M., Cooperation, psychological game theory, and limitations of rationality in social interaction, „Behavioral and Brain Sciences” 2003, nr 26 (2).
 
7.
Colomer J.M., Game Theory and the Transition to Democracy: The Spanish Model, Brookfield, Vt. 1995.
 
8.
Bruin de B., Game theory in philosophy, „Topoi” 2005, nr 24 (2).
 
9.
Grüne-Yanoff T., Lehtinen A., Philosophy of game theory, [w:] U. Mäki (red.), Handbook of the Philosophy of Economics, Amsterdam 2012.
 
10.
Halpern J.Y., A computer scientists looks at game theory, „Games and Economic Behavior” 2003, nr 45 (1).
 
11.
Haman J., Teoria gier jako narzędzie politologa, „Athenaeum” 2012, nr 36.
 
12.
Haman J., Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier, Warszawa 2014.
 
13.
Harsányi J.C., Games with incomplete information played by ‘Bayesian’ players, I–III, „Management Science” 1967–1968.
 
14.
Jasiński M., Decyzje w dużych grupach – gry oceaniczne w naukach społecznych, „Decyzje” 2009, nr 12.
 
15.
Kozielecki J., Konflikt, teoria gier i psychologia, Warszawa 1970.
 
16.
Linial N., Games computers play: Game-theoretic aspects of computing, [w:] R.J. Aumann, S. Hart (red.), Handbook of Game Theory, t. II, Amsterdam 1994.
 
17.
Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Warszawa 1997.
 
18.
Maynard Smith J., Price G.R., The logic of animal conflict, „Nature” 1973, nr 246 (5427).
 
19.
McCarty N., Meirowitz A., Political Game Theory: An Introduction, Cambridge 2007.
 
20.
Morrow J.D., Game Theory for Political Scientists, Princeton 1994.
 
21.
Myerson R.B., Game Theory: Analysis of Conflict, Cambridge-London 1997.
 
22.
Nash J.F., Non-cooperative games, „Annals of Mathematics” 1951, nr 54 (2).
 
23.
Nisan N., Roughgarden T., Tardos É., Vazirani V.V. (red.), Algorithmic Game Theory. Cambridge 2007.
 
24.
Ordeshook P.C. (red.), Game Theory and Political Science, New York 1978.
 
25.
Poleszczuk J., Ewolucyjna teoria interakcji społecznych, Warszawa 2004.
 
26.
Pietraś Z.J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 1998.
 
27.
Piotrowski E.W., Sładkowski J., An invitation to quantum game theory, „International Journal of Theoretical Physics” 2003, nr 42 (5).
 
28.
Ryszka F., Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984.
 
29.
Selten R., Spieltheoretische Behandlung eines Oligopolmodells mit Nachfrageträgheit, „Zeitschrift für die gesamte Staatwissenschaft” 1965, nr 121 (2).
 
30.
Swedberg R., Sociology and game theory: Contemporary and historical perspectives, „Theory and Society” 2001, nr 30.
 
31.
Szopa M., Dlaczego w dylemat więźnia warto grać kwantowo? „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 178.
 
32.
Vincent T.L., Brown J.S., Evolutionary Game Theory, Natural Selection, and Darwinian Dynamics, Cambridge 2005.
 
33.
Neumann von J., Zur Theorie der Gesellschaftsspiele, „Mathematische Annalen” 1928, nr 100.
 
34.
Neumann von J., Morgenstern O., Theory of Games and Economic Behavior, Princeton 1944.
 
35.
Załuski W., Game Theory in Jurisprudence, Kraków 2013.
 
36.
Załuski W., Racjonalność i teoria gier, [w:] M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński (red.), Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków 2016.
 
37.
Zermelo E., Über eine Anwendung der Mengenlehre auf die Theorie des Schachspiels, „Proceedings of the Fifth International Congress of Mathematicians” 1913, nr 2.
 
ISSN:1640-8888