PL EN RU
Teoria bezpieczeństwa państwa w ujęciu neorealistycznym
 
 
Więcej
Ukryj
1
profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 
 
Data publikacji: 18-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na gruncie nauk społecznych bezpieczeństwo jest traktowane jako potrzeba różnych podmiotów, w tym państwa. W paradygmacie realistycznym państwa są uważane za podstawowych uczestników stosunków międzynarodowych, neorealiści – zwłaszcza przedstawiciele realizmu strukturalnego – twierdzą, że zachowanie państwa określane jest przez zasady funkcjonowania systemu międzynarodowego w którym państwa uczestniczą. Bezpieczeństwo jest naczelnym celem polityki zagranicznej państw, osiąganym w sposób bezkompromisowy przy użyciu środków dyplomatycznych i siłowych. Zasadnicze znaczenie ma dystrybucja potęgi w systemie międzynarodowym, a państwa w swojej polityce bezpieczeństwa stosują dwie podstawowe strategie równoważenia i przyłączania się do silniejszego. Teorie neorealistyczne wykazują rosnącą przydatność do analizy bezpieczeństwa państw i bezpieczeństwa międzynarodowego w warunkach dokonującej się w XXI wieku rekonfiguracji ładu międzynarodowego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (58)
1.
Ambrosio Th., Authoritarian Backlash: Russian Resistance to Democratization in the Former Soviet Union, Ashgate, Farham 2009.
 
2.
Aron R., Paix et guerre entre les nations, Calmann Lévy, Paris 1962.
 
3.
Berkowitz M., Bock P.G. (red.), American National Security. A Reader in Theory on Policy, The Free Press, New York 1965.
 
4.
Betts R.K., Systems for Peace or Causes of War?: Collective Security, Arms Control, and the New Europe, „International Security”, 1992, vol. 17, nr 1, s. 5–43.
 
5.
Chalmers M., Beyond the Alliance System, „World Policy Journal”, 1990, vol. 7, nr 2.
 
6.
Charap S., Shapiro J., Consequences of a New Cold War, „Survival”, 2015, vol. 57, nr 2.
 
7.
Cohen S.F., Patriotic Heresy vs. the New Cold War: Fallacies of US policy may be leading to war with Russia, „The Nation”, 15 September 2014.
 
8.
Collins A., States-induced Security Dilemma: Maintaining the Tragedy, „Cooperation and Conflict”, 2004, vol. 39, nr 1.
 
9.
Donnelly J., Realism and International Relations, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 
10.
Donnelly J., The Elements of the Structures of International Systems, „International Organization”, 2012, vol. 66, nr 4.
 
11.
Flynn G., Scheffer D.J., Limited Collective Security, „Foreign Policy”, 1990, nr 80.
 
12.
Fukuyama F., The End of History and the Last Man, Free Press, New York 1992.
 
13.
Gilpin R., War and Change in World Politics, Cambridge University Press, New York 1984.
 
14.
Glaser Ch.L., The Security Dilemma Revisited, „World Politics”, 1967, vol. 50, nr 1.
 
15.
Glaser Ch.L., Why NATO is Still Best? Future Security Arrangements for Europe, „International Security”, 1993, vol. 18, nr 1.
 
16.
Grabbe H., Lehne S., An Existential Threat, „Berlin Policy Journal”, 15 November 2017.
 
17.
Herz J.H., Idealist Internationalism and the Security Dilemma, „World Politics”, 1950, vol. 2, nr 2.
 
18.
Hoffman S., International Organization and International System, [w:] L.M. Goodrich, D.A. Kay (red.). International Organization: Politics and Process, University of Wisconsin Press, Madison 1973.
 
19.
Jahn E., International Politics, Political Issues under Debate – vol. 1, Gabler Verlag/Springer, Wiesbaden 2012.
 
20.
Jervis R., Cooperation Under Security Dilemma, „World Politics”, vol. 30, nr 2, December 1978.
 
21.
Joffe J., Collective Security and the Future of Europe: Failed Dreams and Dead Ends, „Survival”, 1992, vol. 34, nr 1.
 
22.
Jones E., From the End of History to the Retreat of Liberalism, „Survival”, 2017–2018, vol. 59, nr 6.
 
23.
Kaczmarski M., Realizm neoklasyczny, [w:] R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając (red.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2015.
 
24.
Keohane R.O., Nye J.S., Hoffmann S. (red.), After the Cold War: International Institutions and State Strategies in Europe, 1989–1991, Harvard University Press, Cambridge, MA 1993.
 
25.
Kolodziej E.A., Security and International Relations, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 
26.
Kukułka J., Nowe uwarunkowania i wymiary bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, „Wieś i Państwo”, 1995, nr 1.
 
27.
Kupchan Ch.A., Kupchan C.A., Concerts, Collective Security, and the Future of Europe, „International Security”, 1991, vol. 16, nr 1.
 
28.
Luce E., The Retreat of Western Liberalism, Atlantic Monthly Press, New York 2017.
 
29.
Mearsheimer J.J., The False Promise of International Institutions, „International Security”, 1994/1995, vol. 19, nr 3.
 
30.
Mearsheimer J.J., The Tragedy of Great Powers Politics, New York, W.W. Norton 2001.
 
31.
Modern Populism and its Effect in Foreign Policy, „The SAIS Review of International Affairs”, 2017, vol. 37, nr 1.
 
32.
Morgenthau H.J., Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, Knopf, New York 1967.
 
33.
Moul W., Dangerous balances, 1816–1989: a simple theory with longitudinal evidence, „Review of International Studies”, 2002, vol. 28, nr 4.
 
34.
Nye Jr J.S., Limits of American Power, „Political Science Quarterly”, 2002–2003, vol. 117, nr 4.
 
35.
Nye Jr. J.S., Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, New York 2004.
 
36.
Parent J.M., Rosato S., Balancing in Neorealism, „International Security”, 2015, vol. 40, nr 2.
 
37.
Reus-Smith Ch., Realists and Resistance Utopias: Community, security and Political Action in the New Europe, „Millennium,” vol. 21, nr 1, Spring 1992.
 
38.
Rusi A.M., After the Cold War: Europe’s New Political Architecture, St. Martin’s Press, New York 1991.
 
39.
Schweller R.L., Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In, „International Security”, vol. 19, nr 1.
 
40.
Schweller R.L., The Problem of International Order Revisited. A Review Essay, „International Security”, 2001, vol. 26, nr 1.
 
41.
Souchon L., Die Renaissance Europas – Europäische Sicherheitspolitik – Ein internationales Model, Verlag E.S. Mittler & Sohn GmbH, Berlin 1993.
 
42.
Spiezio K.E., Beyond Containment: Reconstructing European Security, Lynne Rienner Publishers, Boulder CO 1994.
 
43.
Stent A.E., The Limits of Partnership: U.S. – Russian Relations in the Twenty-First Century, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2014.
 
44.
Taliaferro J.W., Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited, „International Security”, 2000/2001, vol. 25, nr 3.
 
45.
Tang Sh., The Security Dilemma: A Conceptual Analysis, „Security Studies”, vol. 18, 2009.
 
46.
Ullman R.H., Securing Europe, Princeton University Press, Princeton 1991.
 
47.
Viotti P.R., Kauppi M.V., International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond, Allyn and Bacon, Boston 1987.
 
48.
Walt S.M., I Knew the Cold War. This Is No Cold War, „Foreign Policy”, March 12, 2018.
 
49.
Walt S.M., The Origins of Alliances, Cornell University Press, Ithaka 1987.
 
50.
Walt S.M., US grand strategy after the Cold War: Can realism explain it? Should realism guide it?, „International Relations”, vol. 32, nr 1.
 
51.
Waltz K.N., Evaluating Theories, „American Political Science Review”, 1997, vol. 91, nr 4.
 
52.
Waltz K., Structural Realism after the Cold War, „International Security”, 2000, vol. 25, nr 2.
 
53.
Waltz K.N., Theory of International Politics, Wesley Publishing Company Reading, Addison MA 1979.
 
54.
Wolfers A., „National Security” as an Ambiguous Symbol, „Political Science Quarterly”, 1952, vol. 67, nr 4.
 
55.
Zięba R., Cele polityki zagranicznej państwa, [w:] tenże (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 
56.
Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 
57.
Zięba R., Teoria bezpieczeństwa, [w:] R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając (red.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2015.
 
58.
В. Сурков, Национализация будущего, „Эксперт”, № 43 (537), 20 ноября 2006, http:// expert.ru/expert/2006/43/nacionalizaciya_buduschego/ (dostęp: 28.05.2018).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top