PL EN RU
Sukces postpolityki? Refleksje o wyborach prezydenckich w 2010 r.
 
Więcej
Ukryj
1
profesor nadzwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 
 
Data publikacji: 25-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2011;19
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
We współczesnym postmodernistycznym świecie następuje ewolucja polityki. Związana jest ona z głębokimi przemianami społecznymi, politycznymi oraz kulturowymi. Do tego dochodzi rosnąca rola mediów w życiu człowieka, co prowadzi do dominacji marketingu w polityce. Ten proces nazywa się często postpolityką. W Polsce po 1989 roku przez przynajmniej dziesięć lat dominowały spory na scenie politycznej dotyczące modelu transformacji państwa. Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy na początku XXI stulecia osiągnięto zasadnicze cele przemian oraz zaczęło narastać społeczne zmęczenie nieustannymi reformami. Społeczeństwo coraz bardziej pragnęło spokoju, prosperity, oderwania się od politycznych konfliktów. Ten proces widać również wyraźnie w przyspieszonych wyborach prezydenckich w 2010 roku, których atmosferę określała śmierć prezydenta. Widać to w kampanii wyborczej wszystkich kandydatów, w tym dwóch najważniejszych. Jednak spory i konflikty w Polsce nie wygasły, a wybory prezydenckie je jeszcze powiększyły. Przed Polską również wiele trudnych reform, które wymagają programu i odwagi. Zatem wydaje się, że konflikt ideologii i programów politycznych nie skończy się.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top