PL EN RU
Stosunki państwo-kościół w propozycjach Parlamentarnej Grupy Kobiet w debacie konstytucyjnej z lat 1993–1997
 
 
Więcej
Ukryj
1
prof. nadzw. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 
 
Data publikacji: 22-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poddaje analizie wątek najnowszej historii Polski (lata 90. ub. wieku), ilustrujący wkład kobiet-parlamentarzystek o poglądach postępowych w walkę o świeckie, demokratyczne państwo prawne, a także o równościowe przepisy w nowej polskiej konstytucji. Autorka przypomina propozycje rozwiązań ustrojowych z zakresu stosunków państwo-Kościół, przedstawionych w debacie konstytucyjnej z lat 1993–1997 przez Parlamentarną Grupę Kobiet, czyli grono politycznie zaangażowanych kobiet o poglądach lewicowych. Nawiązywały one do dorobku emancypacyjnego Polek i oświeceniowego modelu stosunków społecznych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (6)
1.
Borecki P., Janik C. (red.), Kościoły i organizacje światopoglądowe o nowej polskiej konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988–1997, Warszawa 2012.
 
2.
Łuczak A., Dekada polskich przemian. Studium władzy i opozycji, Warszawa 2010.
 
3.
Orszulik A. SAC, Czas przełomu. Notatki z rozmów z władzami PRL w latach 1981–1989, Warszawa–Ząbki 2006.
 
4.
Waniek D., Kobiety lewicy w polskim doświadczeniu politycznym. Tradycje, wartości, tożsamość, Toruń 2010.
 
5.
Waniek D., Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycznych w Polsce, Toruń 2010.
 
6.
Żarnowska A., Szwarc A. (red.), Kobiety w Polsce międzywojennej, Warszawa 2000.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top