PL EN RU
STORY-TELLING AS A POLITICAL MARKETING TOOL – MODEL
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Katedra Antropologii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2019-12-20
 
 
Studia Politologiczne 2017;45
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The article discusses the concepts of storytelling and narrative in the context of political communication and political marketing. It explains the narrative as a cognitive schema, what is the mechanism of discourse production and then proceeds to analyzing the relationship between the story, the recipient, and the political brand. In the context of political marketing storytelling has five key functions for the brand: cognitive, semiotic, emotional, axiological and social. Storytelling activates structures responsible for information processing and generates branding-related networks. Branding builds on their context and provides tools for interpreting goals and intent.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (11)
1.
R. Barthes, Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań, [w:] M. Głowiński (red.), Narratologia, Gdańsk 2004.
 
2.
M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Chaos rytualny, Warszawa 2010.
 
3.
W.R. Fisher, Clarifying the Narrative Paradigm, „Communication Monographs” 1989, Vol. 56, Issue 1.
 
4.
K. Fog, C. Budtz, P. Munch, S. Blanchette, Storytelling: Narracja reklamie i biznesie, Warszawa 2011.
 
5.
P. Francuz, Rozumienie przekazu telewizyjnego, Lublin 2002.
 
6.
T. Olczyk, J. Wasilewski, From rock star to political star – curious case of Paweł Kukiz persona power, „Persona Studies Journal” 2016, nr 2.
 
7.
G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie,Warszawa 2005.
 
8.
R. Schank, Tell Me a Story: A New Look at Real and Artificial Intelligence, New York 1991.
 
9.
J. Trzebiński, Narracja jako sposób rozumienie świata, Gdańsk 2002.
 
10.
V. Turner, Gry społeczne, pola, metafory, Warszawa 2005.
 
11.
J. Wasilewski, Opowieści o Polsce. Retoryka narracji, Warszawa 2012.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top