PL EN RU
Sondaże polityczne jako forma komunikowania polityka z wyborcą
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Sondaże polityczne pozostają nieodłączną częścią procesu komunikacji polityków z wyborcami. Szczególnie istotną rolę odgrywają one w kampaniach wyborczych, choć i poza nimi, w dobie tzw. kampanii permanentnej politycy chętnie i z wielką uwagą wsłuchują się w głos opinii publicznej, dostosowując działania polityczne do preferencji większości obywateli. Rola i znaczenie sondaży politycznych na świecie systematycznie rośnie. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat dokonał się w tym zakresie olbrzymi postęp. Ośrodki demoskopijne doskonalą narzędzia i techniki dotarcia do respondentów, wkraczając w coraz to nowe dziedziny życia i wykorzystując do tego celu coraz nowocześniejsze technologie. Podstawowym celem badań opinii jest zebranie i opracowanie jak największej ilości informacji, dzięki którym można scharakteryzować rynek polityczny i dokonać analizy, zachodzących zjawisk i ujawniających się trendów. Z tej perspektywy są one jednym z najlepszych narzędzi diagnozowania opinii i przekonań społeczeństwa. O sukcesie badań opinii społecznej przesądziły także względy czysto pragmatyczne. Politycy dostrzegli znaczenie sondaży jako instrumentu, który jest użyteczny w procesie rządzenia. Tym samym sondaże polityczne stały się swoistym barometrem nastrojów społecznych. Sondaże polityczne cieszą się także wysokim zaufaniem wyborców, którzy traktują je jako wiarygodne i opiniotwórcze źródło preferencji politycznych Polaków.
ISSN:1640-8888