PL EN RU
SECRET SERVICES IN THE POLITICAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Instytut Prawa i Administracji, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 
 
Дата публикации: 2019-12-21
 
 
Studia Politologiczne 2017;43
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The purpose of this article is to present the political position of secret services in the Russian Federation. Secret services play an important role in the system of state authorities. This article is devoted to the analysis of selected secret services directly subordinate to the President of the Russian Federation: the Federal Security Services (FSB), The Foreign Intelligence Service (SVR RF) and the Federal Protection Service (FSO).
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (9)
1.
Jurewicz-Bakun K., Rola Prezydenta Federacji Rosyjskiej w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, [w:] M. Kubiak, M. Minkina (red.), Współczesne bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania, relacje, zależności. Część II, Siedlce 2011.
 
2.
Kraj K., Federalna Służba Ochrony Federacji Rosyjskiej, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” 2010, nr 1–2.
 
3.
Kraj K., Narodowy Komitet Antyterrorystyczny instrumentem politycznego i militarnego zwalczania terroryzmu w Rosji, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” 2009, nr 3–4.
 
4.
Kraj K., Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, [w:] P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, wyzwania i zagrożenia XXI wieku, Radom 2009.
 
5.
Minkina M., Sztuka wywiadu w państwie współczesnym, Warszawa 2014.
 
6.
Minkina M., Wywiad Federacji Rosyjskiej, Siedlce 2012.
 
7.
Ostojski J., Bezpieczeństwo narodowe, „Konspekt” 2007, nr 2, http://www.up.krakow.pl/konspe... (20.10.2016).
 
8.
Pawlikowicz L., Pion kontrwywiadu zagranicznego 1. Zarządu Głównego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (przy Radzie Ministrów) ZSRR w latach 1954–1991 – funkcje, struktury i kadry. Zarys problematyki, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2012, nr 7, http://www.abw.gov.pl/pl/pbw/p... (20.10.2016).
 
9.
Sołdatow A., Borogan I., KGB/FSB Władcy Rosji, Warszawa 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top