PL EN RU
Rządowa inicjatywa ustawodawcza po wejściu w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
 
Więcej
Ukryj
1
doktorant w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 25-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2010;18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł opisuje inicjatywę ustawodawczą Rady Ministrów jako środek oddziaływania na postępowanie ustawodawcze w Polsce. Prawo inicjatywy ustawodawczej rządu jest rozumiane jako prawo do przedstawienia Sejmowi projektu ustawy skutkujące obowiązkiem jej rozpatrzenia w ramach procedury legislacyjnej. Inicjatywa ustawodawcza pełni funkcję rozpoczynającą, wszczyna postępowanie i programuje cały proces ustawodawczy dotyczący konkretnej ustawy. Ponadto, w artykule omówiono praktykę wykonywania przez Radę Ministrów inicjatywy ustawodawczej w latach 1997–2007.
ISSN:1640-8888