PL EN RU
Rozumienia polityki
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 27-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2009;14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prezentowany tom Studiów Politologicznych zawiera studia i analizy obrazujące fundamentalne dylematy życia politycznego i samego rozumienia polityki. Wbrew piewcom końca tego, co polityczne, polityka nie skończyła się i nie widać symptomów, aby w dającej się przewidzieć perspektywie można było prognozować jej koniec. Polityka jest zjawiskiem trwałym i ważnym, decydującym o losach jednostek, zbiorowości i całej ludzkości, a kryzys strukturalny dotychczasowych instytucji politycznych pokazuje, że jest wyzwaniem współczesności. Wraz z nią wyzwaniem jest metodologiczna refleksja nad tym, co polityczne.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top