PL EN RU
Rola szczebla federalnego i stanowego w kształtowaniu amerykańskiej polityki handlowej po przyjęciu Narodowej Inicjatywy Eksportowej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Data publikacji: 28-05-2020
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza roli szczebla federalnego i stanowego w kształtowaniu i realizacji amerykańskiej polityki handlowej, a także weryfikacja założeń wdrożonej w 2010 roku przez administrację Baracka Obamy Narodowej Inicjatywy Eksportowej w zakresie aktywizacji szczebla stanowego w obszarze handlu. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na dwa podstawowe pytania badawcze: jaką rolę pełni szczebel federalny i stanowy w kształtowaniu oraz realizacji polityki handlowej w Stanach Zjednoczonych? A także, czy po przyjęciu w 2010 roku Narodowej Inicjatywy Eksportowej rola szczebla stanowego zwiększyła się w procesie podejmowania decyzji oraz wykonywania polityki handlowej? Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą na weryfikację przejętej hipotezy, która wskazuje, że Narodowa Inicjatywa Eksportowa pomimo swoich założeń nie zwiększyła roli szczebla stanowego w kształtowaniu oraz realizacji polityki handlowej. Mając powyższe na uwadze przyjęta została następująca struktura artykułu. W pierwszej części przedstawiono ogólne założenie metodologiczno-analityczne. W drugiej dokonano omówienia ram instytucjonalno-prawnych, które kształtują podział kompetencji w ustroju amerykańskim, zwracając przede wszystkim uwagę na kwestie dotyczące polityki handlowej. Część trzecia poddaje analizie działania szczebla stanowego w wymiarze praktycznym po przyjęciu Narodowej Inicjatywy Eksportowej. W podsumowaniu artykułu zawarte zostaną wnioski w postaci odpowiedzi na postawione pytania, które pozwolą na weryfikację hipotezy.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (8)
1.
Ch. Ansell, J. Torfing (red.), Handbook on Theories of Governance, Cheltenham 2016.
 
2.
K. Boeckelman, The Influence of States on Federal Policy Adoptions, «Policy Studies Journal» 1992, vol. 20, nr 3.
 
3.
F.D. Drake, L.R. Nelson (red.), States Rights and American Federalism, Londyn–Connecticut, 1999.
 
4.
E.H. Fry, The Expanding Role of State and Local Governments in U.S. Foreign Affairs, Nowy York 1998.
 
5.
G.J. Ikenberry, Conclusion: an institutional approach to American foreign economic policy, «Inter- national Organization» 1988, vol. 42, issue 1.
 
6.
V. Lowndes, The Institutional Approach, [w:] D. Marsh, G. Stoker (red.), Theory and Methods in Political Science, Nowy York 2010.
 
7.
S.L. McMillan, Subnational Foreign Policy Actors: How and Why Governors Participate in U.S. Foreign Policy, «Foreign Policy Analysis» 2008, vol. 4, issue 3.
 
8.
H. Michelmann, P. Soldatos, Federalism and International Relations. The role of subnational units, Oxford 1990.
 
ISSN:1640-8888