PL EN RU
Rekonstrukcja modelu kultury politycznej Ruchu Palikota w Internecie w kampanii parlamentarnej 2011 roku
 
Więcej
Ukryj
1
pracownik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu była analiza internetowej aktywności politycznej Ruchu Palikota w kampanii parlamentarnej 2011 roku. Przeprowadzono w tym celu wieloaspektową ewaluację modelu kultury politycznej RP, koncentrując się na trzech obszarach: merytorycznym, komunikacyjno-społecznym oraz technicznym. W ramach wymiaru merytorycznego ocenie poddano zamieszczone w Internecie dokumenty programowe Ruchu, analiza w wymiarze komunikacyjno-społecznym miała na celu ewaluację wykorzystywanych w kampanii kanałów w Sieciach 1.0 i 2.0 oraz ocenę zawartości treści publikowanych w toku kampanii przez KW RP. Ocena techniczna miała za zadanie porównanie zgodności treści oraz form przekazu z obiektywnymi regułami funkcjonującymi w Internecie. Efektem finalnym pracy jest opracowanie modelu kultury politycznej Ruchu Palikota prezentowanego w toku kampanii parlamentarnej 2011 roku.
ISSN:1640-8888