PL EN RU
Rada Regencyjna z perspektywy polskiego Wilna
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Historii PAN
 
 
Data publikacji: 13-02-2024
 
 
Studia Politologiczne 2024;71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest scharakteryzowanie, na tle społeczno-politycznej sytuacji w Wilnie lat 1916–1918, nastrojów społeczeństwa polskiego Ziem PółnocnoWschodnich byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów wobec niemieckiej okupacji Ober-Ost. W konsekwencji prowadzonej przez Niemców polityki specjalnej (realizacji celów wojennych) i stosunków, które się dzięki niej wytworzyły Polacy w Wilnie jako grupa narodowa, zamiast stać się partnerem politycznym litewskiej Taryby, wybrali status para-wewnątrzpolskiego stronnictwa (jeszcze) poza granicą.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (5)
1.
Gierowska-Kałłaur J., Geneza i konsekwencje rozłamu w gronie szubrawców wileńskich w grudniu roku 1919. O dwóch modelach polskiego patriotyzmu. 2022, [w:] J. Malicki (red.), Idee, narody, państwa, pogranicza. Tom wykładowców na jubileusz 30-lecia Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa 2022.
 
2.
Gierowska-Kałłaur J., Nastroje Polaków z Wilna i Warszawy w okresie Ober-Ostu oraz ich rola w realizacji celów polityki niemieckiej na Wschodzie, [w:] P. Cichoracki, R. Klementowski, M. Ruchniewicz (red.), Studia. Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r., Wrocław–Warszawa 2019.
 
3.
Gierowska-Kałłaur J., Społeczeństwo polskie Ziem Północno-Wschodnich byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów wobec niemieckiej okupacji Ober-Ost, [w:] G. Kucharczyk (red.), Pierwsza niemiecka okupacja. Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914–1918, Warszawa 2019.
 
4.
Szklennik A., „Wspomnienia o wydarzeniach w Wilnie i w kraju”. Dziennik, wstęp i oprac. J. Gierowska-Kałłaur, część I, Warszawa 2018.
 
5.
Szklennik A., „Wspomnienia o wydarzeniach w Wilnie i w kraju”. Dziennik, wstęp i oprac. J. Gierowska-Kałłaur, część II, Warszawa 2019.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top