PL EN RU
Enterprising “cunning”? – entrepreneurship in Poland and social perception of entrepreneurs during the COVID-19 pandemic and the period immediately preceding it
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2021-12-16
 
 
Studia Politologiczne 2021;62
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
In this article, the author conducted an analysis of entrepreneurship in Poland and the social perception of entrepreneurs during the COVID-19 pandemic and the period immediately preceding it. In the analytical part, indicators on the most important rankings related to entrepreneurship were used, which take into account the position of Poland compared to other countries. The article also uses selected reports and studies on economic, financial and social issues, including the results of public opinion polls. The inspiration for writing the article was the statement of Jarosław Kaczyński, who being asked about the Polish Order and tax changes, stated that “Those who live … out of cunning, they can actually lose out on it…”.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (14)
1.
Centrum Badania Opinii Społecznej, Które zawody poważamy?, Komunikat z badań nr 157/2019, grudzień 2019, https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO... (29.10.2021).
 
2.
Centrum Badania Opinii Społecznej, Opinie o gospodarce rynkowej, Komunikat z badań nr 87/2019, lipiec 2019, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/20... (29.10.2021).
 
3.
Centrum Badania Opinii Społecznej, Sytuacja zawodowa Polaków i gotowość zmiany zatrudnienia, Komunikat z badań nr 72/2018, czerwiec 2018, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/20... (29.10.2021).
 
4.
S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent (eds.), Global Innovation Index 2020, Cornell University, SC Johnson College of Business, https://www.wipo.int/edocs/pub... (29.10.2021).
 
5.
M. Fidziński, Kaczyński o przedsiębiorcach: „Cwaniacy”. Ci nie pozostają mu dłużni. „Czas skończyć z chocholim tańcem”, https://next.gazeta.pl/next/7,... (29.10.2021).
 
6.
Główny Urząd Statystyczny, Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2020 r., maj 2020, https://stat.gov.pl/obszary-te... (29.10.2021).
 
7.
Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-te... rejestrowanego-w-latach-1990-2020,4,1.html# (29.10.2021).
 
8.
Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski i Produkt krajowy brutto w 2020 r., https://stat.gov.pl/prezentacj... (29.10.2021).
 
9.
Grupa Eurocash, Raport wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów za 2020 rok. Edycja I, https://grupaeurocash.pl/asset... (29.10.2021).
 
10.
T. Kierzkowski (red.), Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2020, Bank Pekao SA, https://www.pekao.com.pl/rapor... (29.10.2021).
 
11.
J. Nowak, M. Wieteska (red.), Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii COVID-19, Warszawa czerwiec 2020, Polski Instytut Ekonomiczny, https://pie.net.pl/wp-content/... (29.10.2021).
 
12.
K. Schwab (ed.), The Global Competitiveness Report 2019,World Economic Forum, http://www3. weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (29.10.2021).
 
13.
R. Staniszewski, Polska gospodarka na kwarantannie – analiza wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz rozwiązań formalnoprawnych dotyczących przeciwdziałania koronawirusowi COVID-19, «Polityka i Społeczeństwo» 2020, vol. 4 (18).
 
14.
A. Tarnawa (red.), Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska 2020, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, https://www.parp.gov.pl/storag... (29.10.2021).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top