PL EN RU
Prywatyzacja polityki, czyli polityk rodzinny
 
 
Więcej
Ukryj
1
kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej na WNPiD UAM
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Personalizacja jako kategoria opisująca zmiany w komunikowaniu politycznym pojawiła się literaturze politologicznej i medioznawczej dwie dekady temu, stając się współcześnie jedną z kluczowych w wyjaśnianiu procesów tej zmiany. Jej istotną częścią składową jest prywatyzacja, rozumiana jako budowanie przez polityków prywatnej persony. Ta staje się podstawą kreowania wizerunku, który w świecie zmediatyzowanej polityki staje się newralgicznym czynnikiem decydującym o wyborczym sukcesie. Stałym elementem prywatnej persony polityka jest rodzina, która stanowi kapitał będący ważnym środkiem do osiągania celów instytucjonalnych i wyborczych. Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie zjawiska instytucjonalnej prywatyzacji polityki polskiej po zmianie systemu politycznego, która to zmiana wpłynęła na reguły rywalizacji politycznej i wymusiła konieczność stosowania strategii marketingowych w komunikowaniu z wyborcami.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (19)
1.
M. Balmas, G. Rahat, T. Sheafer, S.R. Shenhav, Two routes to personalized politics: Centralized and decentralized personalization, “Party Politics” 2012, vol. 20 (1).
 
2.
P. Bourdieu, J.B. Thompson, Language and Symbolic Power, Boston 1991.
 
3.
P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001.
 
4.
J. Corner, Mediated persona and political culture. Dimensions of structure and process, “European Journal of Cultural Studies” 2000, Vol. 3, Issue 3.
 
5.
O. Driessens, K. Raeymaeckers, H. Verstraeten, S. Vandenbussche, Personalization according to politicians: A practice theoretical analysis of mediatization, “Communications” 2010, vol. 30 (35).
 
6.
A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2012, Kraków 2013.
 
7.
D. Horton, R., Mass Communication and Para-Social Interaction. Observations on intimacy at a distance, [w:] C. Rojek (ed.), Celebrity. Critical Concepts in Sociology, London 2010.
 
8.
C. Jung, Archetypy i nieświadomość zbiorowa, Warszawa 2012.
 
9.
M. Kolczyński, Strategia wysokiego ryzyka – wyborczy rebranding Jarosława Kaczyńskiego, „Studia Politologiczne” 2010, nr 19.
 
10.
S. Koper, Kobiety władzy PRL, Warszawa 2013.
 
11.
A.I. Langer, The Politicization of Private Persona: Exceptional Leaders or the New Rule? The Case of the United Kingdom and the Blair Effect, “International Journal of Press/Politics” 2010, Vol. 15, Issue 1.
 
12.
M. Mateja, Między newsem a mitem. Prasa wobec śmierci polityka, Toruń 2015.
 
13.
M. Mazur, Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993–2011, Katowice 2014.
 
14.
I. McAllister, The Personalization of Politics, [w:] R.J. Dalton, H.-D. Klingemann (eds.), The Oxford Handbook of Political Behavior, Oxford 2007.
 
15.
W. Patrzałek, Struktura przekaz reklamowego jako komunikatu perswazyjnego, [w:] W. Patrzałek (red.), Kreowanie i zmiana współczesnego przekazu reklamowego, Poznań-Wrocław 2012.
 
16.
D. Piontek, Kampania w zastępstwie. Prezydencka kampania wyborcza w Polsce w 2010 roku. „Athenaeum” 2011, nr 27.
 
17.
D. Piontek, Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011.
 
18.
R. van Santen, L. van Zoonen, Popularization and Personalization in Political Communication. A Conceptual Analysis. Conference Papers, ICA, 2009 Annual Meeting.
 
19.
R. van Santen, L. van Zoonen, The personal in political television biographies, „Biography” 2010.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top