PL EN RU
Pozycjonowanie oferty wyborczej w wyborach prezydentów miast
 
Więcej
Ukryj
1
doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Data publikacji: 25-01-2020
 
Studia Politologiczne 2011;20
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Istota procesu pozycjonowania sprowadza się do różnicowania oferty wyborczej (programu wyborczego i wizerunku kandydata) w świadomości wyborców. Na wybór określonej strategii pozycjonowania wpływ ma zarówno pozycja kandydata na arenie politycznej, jak i takie zjawiska, jak personalizacja i mediatyzacja polityki. Konieczność różnicowania ofert wyborczych powoduje znaczące zmiany w kształcie rywalizacji na poziomie wyborów prezydentów miast. Obserwuje się m.in. odejście od ideologii i autonomizację wyborów lokalnych, koncentrację na wizerunku kandydata, wzrost znaczenia kwestii uniwersalnych i działań medialnych.
ISSN:1640-8888