PL EN RU
Pozycja ustrojowa Prezydenta Gruzji: stabilizator ustroju czy inspirator konfliktów?
 
 
Więcej
Ukryj
1
doktor, Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2014;33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Po proklamowaniu niepodległości Gruzji wyznaczono nowy kierunek reform ustrojowych, którym były założenia systemu rządów prezydenckich formalnie potwierdzone w uchwalonej 24 sierpnia 1995 r. Konstytucji. Na podstawie ustawy konstytucyjnej nr 3272 z 6.02.2004 r. pozycja ustrojowa Prezydenta Gruzji uległa osłabieniu, za sprawą wyodrębnienia rządu z premierem na czele. Dalsze osłabienie tej pozycji nastąpiło na mocy ustawy konstytucyjnej nr 3710 z 15.10.2010 r., która powierzyła Prezydentowi Gruzji tylko rolę głowy państwa czyniąc rząd najwyższym organem władzy wykonawczej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (15)
1.
I. Areshidze, Democracy and Autocracy in Eurasia. Georgia in Transition, East Lansing 2007.
 
2.
W. Babeck, Z. Reichenbecher, S. Fish, (eds), Rewriting a Constitution: Georgia’s shift towards Europe, With an introduction by Avtandil Demetrashvili, Chairman of the State Constitutional Commission, Eschborn 2012.
 
3.
S.E. Cornell, Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus, Richmond 2001.
 
4.
A. Demetrashvili, Preface: Constitutional Reform of 2009/2010 in Georgia – Scopes, Direction and Result, [w:] W. Babeck, S. Fish, Z. Reichenbecher (eds), Rewriting a Constitution: Georgia’s shift towards Europe, With an introduction by Avtandil Demetrashvili, Chairman of the State Constitutional Commission, Eschborn 2012.
 
5.
A. Demetrashvili, Paradigms of Constitutionalism in Georgia, „Constitutional Law Review” 2010, Nr 3.
 
6.
M. Duverger, A New Political System Model: Semi Presidential Government, „European Journal of Political Research” 1980, vol. 8.
 
7.
G. Kuca, Gruzja, [w:] S. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Białystok 2012.
 
8.
G. Kuca, M. Grzybowski, System konstytucyjny Gruzji, Warszawa 2012.
 
9.
G. Kuca, Reformy konstytucyjne w Gruzji (próba podsumowania), [w:] S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Białystok 2013.
 
10.
N. Kuchinka-Lančava, F. Grotz, Georgia, [w:] D. Nohlen, F. Grotz, Ch. Hartmann (eds), Elections in Asia and the Pacific. A Data Handbook, New York 2001.
 
11.
G. Kverenchkhiladze, Changes in Georgian Constitutionalism: Constitutional Construction of the President and the Government and Specificities of their Interrelationship from the Perspective of 2010 Constitutional Reform, „Constitutional Law Review” 2012, Nr 5.
 
12.
W. Materski, Gruzja, Warszawa 2010.
 
13.
G. Papuashvili, The 1921 Constitution of the Democratic Republic of Georgia: Looking Back after Ninety Years, „European Public Law” 2012, Nr 2.
 
14.
K. Shengella, History of Georgia, Tbilisi 2011.
 
15.
J. Wheatley, Georgia from National Awakening to Rose Revolution: Delayed Transition in the Former Soviet Union, Aldershot 2005.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top