PL EN RU
Polityka tworzenia prawa w pracach polskich prawników – aspekty politologiczne
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule poddano analizie prace polskich prawników, którzy uważają, że tworzenie prawa ma podstawę polityczną. Według nich jakość prawa zależy od polityki, która towarzyszy temu procesowi. Politykę tworzenia prawa rozumie się jako jeden z rodzajów polityki społecznej, jako program i działalność władz publicznych w zakresie tworzenia prawa. Udowodniono, że polityka tworzenia prawa powinna być przedmiotem analizy nie tylko prawników, a również politologów, którzy powinni szukać mechanizmy poprawy podstaw polityki, od której w dużej mierze zależy znaczenie i rola prawa.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (16)
1.
Biernat T., Polityka prawa a model edukacji prawniczej, Kraków 2008.
 
2.
Biernat T., Zirk-Sadowski M. (red.), Politics of law and legal policy: between modern and post-modern jurisprudence, Warszawa 2008.
 
3.
Goetz K,. Zubek R., Stanowienie prawa w Polsce. Reguły legislacyjne a jakość ustawodawstwa, SprawnePaństwo, Program Ernst&Young, Warszawa 2005, http://webapp01.ey.com.pl/EYP/... nie_prawa_w_Polsce_raport.pdf.
 
4.
Kustra E., Polityczne problemy tworzenia prawa, Toruń 1994.
 
5.
Leszczyński L., Podejmowanie decyzji prawnych. Tworzenie i stosowanie prawa, Zamość 2003.
 
6.
Łopatka A., Kryteria jakości prawa, [w:] Jakość prawa, Warszawa 1996.
 
7.
Łopatka A., Ogólne założenia polityki legislacyjnej PRL, „Państwo i Prawo” 1972, z. 1 (311).
 
8.
Petrażycki L., Wstęp do nauki polityki prawa, przeł Wiktor Leśniewski, posł. Jerzy Kowalski, Warszawa 1968.
 
9.
Petrażycki L., Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej, oprac. Jerzy Lande, wstęp Tadeusz Kotarbiński, posł. Leon Kurowski, Warszawa 1959.
 
10.
Piotrowski R. Efektywność stanowienia prawa, system wymiaru sprawiedliwości i praw konsumenta warunkiem sprawnego państwa, Ekspertyza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2011, https://www.mir.gov.pl/rozwoj_....
 
11.
Podgórecki A., Tworzenie prawa, „Państwo i Prawo” 1976, z. 12 (370).
 
12.
Podgórecki A., Założenia polityki prawa. Metodologia pracy legislacyjnej i kodyfikacyjnej, Warszawa 1957.
 
13.
Wronkowska S., Proces prawodawczy dwóch dekad – sukcesy i niepowodzenia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 2.
 
14.
Wróblewski J., Podstawowe problemy tworzenia prawa (artykuł recenzyjny), „Państwo i Prawo” 1980, z. 7 (413).
 
15.
Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989.
 
16.
Кукуруз О., Політичні чинники створення права: сучасні тенденції в Україні та Польщі, „Studia Politologica Ucraino-Polona”, ФОП Євенок О.О., Житомир–Київ–Краків 2014, Вип. 4.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top