PL EN RU
Polityczność mainstreamowej ekonomii
 
Więcej
Ukryj
1
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prezentowany artykuł dotyczy polityczności ładu społecznego konfrontowanego z perspektywą epistemologicznej hegemonii mainstreamowej ekonomii. Coraz częściej ekonomiści podkreślają, iż ekonomia jako dyscyplina naukowa nie radzi sobie z odpowiedzią na pytania o przyczyny obserwowanych zjawisk. Metodyka badań z nauk ekonomicznych jest ukierunkowana głównie na poszukiwanie odpowiedzi o skutki różnych działań, a i te stają się przyczynkiem do polemik i sporów dotyczących źródeł ich powstawania. Ekonomia jako nauka znalazła się w tarapatach, bowiem ekonomiści dali się uwieść wizji idealnego, bezkolizyjnego systemu rynkowego. Obecny kryzys dotyczy nie tylko sfery finansowej i produkcji, ale również sfery społecznej, politycznej oraz ideowo-moralnej. Jest to kryzys systemowy, nie tyle kapitalizmu i nie gospodarki rynkowej tylko ich dewiacji w postaci neoliberalizmu stanowiącego spekulatywne uzasadnienie dla ekonomii głównego nurtu. Ostatnie dekady to czas umacniania się paradygmatu, gdzie kluczową rolę odgrywają różne odmiany teorii równowagi, w której gospodarka ma samoczynnie dążyć do szybkiego wzrostu Wspomniany projekt był nie tylko pakietem rozwiązań ustawowych, ale „zgeneralizowaną normatywnością”, i „globalną racjonalnością”, przejawiającą tendencję do strukturyzacji i organizowania nie tylko działań rządzących, ale również postępowania samych rządzonych według zasad konkurencji, wydajności i użyteczności.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (19)
1.
M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa 2000.
 
2.
T. Buksiński, Współczesne filozofie polityki, Poznań 2006.
 
3.
M. Czwarno, Homo oeconomicus kontra homo sociologicus, czyli dlaczego ekonomiści nie lubią socjologów, a socjologowie nie przepadają za ekonomistami, „Studia Socjologiczne” 2003, nr 3.
 
4.
J. Ferguson, Global Shadows: Africa in the Neoliberal World Order, Durham 2006.
 
5.
N. Ferguson, Imperium. Jak Wielka Brytania zbudowała nowoczesny świat, Warszawa 2007.
 
6.
B. Fiedor, Z. Hockuba (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, Warszawa 2009.
 
7.
K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, Warszawa 1992.
 
8.
G. W. Kołodko, Kto jest dobrym ekonomistą, „Biuletyn PTE” 2014, nr 1 (64).
 
9.
A. Kukliński, Polonia Quo Vadis?, „Biuletyn Ekonomiczny” PTE 2010, nr 1.
 
10.
J. Rancière, Nienawiść do demokracji, Warszawa 2008.
 
11.
P. C. Roberts, The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West. Towards a New Economics for a Full World, Clarity Press 2013.
 
12.
M. Sandel, Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, Warszawa 2012.
 
13.
R. Sennett, Kultura nowego kapitalizmu, Warszawa 2010.
 
14.
B. Snowdon, H. R. Vane, Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Warszawa 2003.
 
15.
G. Soros, Nowy paradygmat rynków finansowych. Kryzys finansowy 2008 i co to oznacza, Warszawa 2008.
 
16.
J. Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2004.
 
17.
J. E. Stiglitz, Information and the Change in the Paradigm in Economics, “American Economic Review” 2002, vol. 92, nr 3.
 
18.
J. Wilkin, Czy ekonomia może być piękna? Rozważania o przedmiocie i metodzie ekonomii, „Ekonomista” 2009, nr 3.
 
19.
J. Wilkin, Dlaczego ekonomia straciła duszę, „Biuletyn PTE” 2014, nr 1 (64).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top