PL EN RU
Obywatelstwo europejskie a problem integracji imigrantów w Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
współpracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obywatelstwo unijne, będące istotnym narzędziem integracji tzw. migrantów wewnątrzunijnych, stanowi duże wyzwanie z perspektywy integracji imigrantów spoza UE. Nie brak jednak koncepcji traktujących obywatelstwo UE jako punkt wyjścia do wzmacniania integracji cudzoziemców pochodzących z państw trzecich. Do takich koncepcji należy m.in. promowany przez Komisję Europejską projekt tzw. civic cithizenship, pozwalający imigrantom nabywać prawa i obowiązki i sytuujący ich stopniowo na pozycji równej obywatelom UE, jak również – pojawiające się już na wczesnym etapie funkcjonowania instytucji unijnego obywatelstwa – propozycje całkowitego rozdzielenia obywatelstwa narodowego i obywatelstwa UE i uczynienie z tego drugiego „prawdziwie ponadnarodowego zjawiska”. Celem niniejszego artykułu jest analiza instytucji unijnego obywatelstwa jako instrumentu polityki integracyjnej wobec imigrantów w Unii Europejskiej oraz zaprezentowanie koncepcji integracyjnych oscylujących wokół europejskiego obywatelstwa. W badaniach podjęta zostaje próba zdiagnozowania stopnia „ekskluzywności” konstrukcji unijnego obywatelstwa oraz określenia potencjału unijnego obywatelstwa we włączaniu imigrantów w życie społeczno-polityczne organizacji, a tym samym wzmacnianiu efektywności procesów integracyjnych i urzeczywistnianiu unijnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
 
REFERENCJE (9)
1.
T.A. Aleinikoff, D.B. Klusmeyer (eds.), Citizenship Today: Global Perspectives and Practices, Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C. 2001.
 
2.
S. Carrera, A Comparison of Integration Programmes in the EU: Trends and Weaknesses, „Challenge Papers” 2006, nr 1.
 
3.
M. Feldblum, Reconstructing Citizenship. The Politics of Nationality Reform and Immigration in Contemporary France, Albany 1999.
 
4.
D. Kostakopoulou, The Future Governance of Citizenship, Cambridge 2008.
 
5.
S. Łodziński, A. Grzymała-Kazłowska, Koncepcje, badania i praktyki integracji imigrantów. Doświadczenia polskie w europejskim kontekście, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2011, z. 2.
 
6.
J. Niessen, M.J. Peiro, Y. Schibel, Civic citizenship and immigrant inclusion. A guide for the implementation of civic citizenship policies, Brussels, March 2005.
 
7.
A. Rothert, Dewolucja w Unii Europejskiej a problem rządzenia sieciowego, [w:] K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 
8.
W. Sadurski, Obywatelstwo europejskie, „Studia Europejskie” 2005, nr 4.
 
9.
P. Weil, Access to Citizenship: A Comparison of Twenty-Five National Laws, [w:] C. Withol de Wenden, Post-Amsterdam Migration Policy and European Citizenship, „European Journal of Migration and Law” 1999, vol. 1.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top