PL EN RU
O zastosowaniu podejścia jakościowego do badań nad polityką i politycznością
 
Więcej
Ukryj
1
profesor w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 27-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2009;14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Politologia jest dyscypliną nauki, która – m.in. z racji swojej „bliskości” do mediów i bieżącej walki politycznej – ma spore trudności z zachowaniem nie tylko niezbędnej autonomii, która jest warunkiem prowadzenia badań naukowych, ale również dyscypliny metodologicznej i metodycznej. W artykule wskazano na niektóre możliwości prowadzenia badań jakościowych nad polityką i politycznością, inspirowanych teorią ugruntowaną. Możliwe jest stosowanie takich procedur badawczych, które prowadzą do uzyskiwania trafnych i rzetelnych wyników. Do obszarów, na których jest to możliwe, należą m.in. badania nad postawami politycznymi, nad dyskursem politycznym.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top