PL EN RU
Negacja dorobku i zdobyczy węgierskiej demokratyzacji po 2010 roku
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje kwestię stosunku węgierskiej partii Fidesz do dorobku procesu demokratyzacji w tym państwie. Po 1990 roku elity polityczne Węgier brały udział w tworzeniu liberalno-demokratycznego wzoru instytucjonalnego oraz systemu wartości, ale po 2010 roku pojawiła się nowa koncepcja demokracji zaoferowana przez Fidesz odchodząca od liberalizmu. Od czasu przejęcia władzy przez Fidesz wiele wcześniejszych zdobyczy demokracji liberalnej zostało poddanych krytyce i usuniętych z życia publicznego, w ich miejscu pojawiły się natomiast tradycyjne i konserwatywne wartości.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (16)
1.
A. Arato, G. Halmai, J. Kis, Opinion of the Fundamental Law of Hungary, [w:] G.A. Tóth (red.), Constitution for a Desunited Nation. On Hungary’s 2011 Fundamental Law, Budapest 2011.
 
2.
J. Bayer, The Process of Political System Change in Hungary, „Begegnungen: Schriftenreihe des Europa Institutes”, Budapest 2003.
 
3.
A. Bozóki, Access to Electoral Rights. Hungary, http://eudo-citizenship.eu/adm... (dostęp: 20.05.2016).
 
4.
Brodziński W., Ustawa zasadnicza Węgier z 25 kwietnia 2011roku. Odrodzenie narodu i państwa?, [w:] S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Białystok 2013.
 
5.
A. Czyż, S. Kubas, Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej – od Jánosa Kádára do Viktora Orbána, Katowice 2011.
 
6.
J. Debreczeni, Viktor Orbán. Jeden obóz, jeden sztandar, jeden wódz, Warszawa 2015.
 
7.
T. Drinóczi, Nowy węgierski system wyborczy, „Studia Wyborcze” 2012, nr 13.
 
8.
A. Körösényi, Government and Politics in Hungary, Budapest 1999.
 
9.
S. Kubas, Sąd Konstytucyjny Węgier, [w:] M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk (red.), Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Katowice 2015.
 
10.
S. Kubas, Węgierski parlamentaryzm: od narodzin do stanu obecnego z uwzględnieniem konstytucji z 2011 r., „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 5.
 
11.
B. Magyar, Post-Communist Mafia State. The Case of Hungary, Budapest 2016.
 
12.
M. Podolak, Instytucja referendum w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (1989–2012), Lublin 2014.
 
13.
E. Rytkó, National Referenda in Hungary, http://www.aceeeo.org/sites/de... (dostęp: 20.09.2015).
 
14.
A. Sadecki, Państwo stanu wyższej konieczności. Jak Orbán zmienił Węgry, „Punkt Widzenia” 2011, nr 41.
 
15.
M. Szabó, From a Suppressed AntiCommunist Dissident Movement to a Governing Party: The Transformations of FIDESZ in Hungary, „Corvinus Journal of Sociology and Social Policy” 2011, nr 2.
 
16.
W. Sokół, Polityka reform wyborczych na Węgrzech, [w:] A. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński (red.), Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Tom II. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, Toruń 2014.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top