PL EN RU
Mitologia polityczna współczesnej Ukrainy
 
Więcej
Ukryj
1
wicedyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami WSIiZ w Rzeszowie
 
2
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę w 1991 roku, młode państwo potrzebowało elementów wzmacniających spójność społeczną i konsolidujących mocno podzielony naród. Oficjalna polityka historyczna, szczególnie intensywnie promowana przez rząd Wiktora Juszczenki, opierała się na zmitologizowanej historii Rusi Kijowskiej, skrajnie nacjonalistycznych organizacji OUN i UPA, a także na folklorze ukraińskim i Kozaczyźnie. Autorki artykułu, opierając się na analizie tekstów, stron internetowych i mediów ukraińskich, pokazują proces kształtowania się nowej mitologii politycznej Ukrainy po Pomarańczowej Rewolucji, Majdanie 2013–2014 i wydarzeniach na wschodzie Ukrainy. Stawiają tezę, że Majdan stał się rdzeniem mitologii politycznej współczesnej Ukrainy, jej mitem założycielskim, tym samym stanowiąc ważny element ukraińskiej tożsamości narodowej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (6)
1.
Aleksandrowicz Gorun D., Mity współczesnej Ukrainy, „Sprawy narodowościowe” 2002, nr 21.
 
2.
Himka J.-P., Challenging the Myths of Twentieth-Century Ukrainian History, The Convolutions of Historical Politics, https://www.academia.edu/20338..._, 15.01.2015.
 
3.
Marples D. R., Heroes and Villains: Creating National History in Contemporary Ukraine, Budapeszt-Nowy Jork 2007.
 
4.
Pogorzelski P., Barszcz Ukraiński, Gliwice 2014.
 
5.
Siewierska-Chmaj A., Mit polityczny jako fundament ideologii, [w:] Przekazy polityki, Rzeszów–Kraków–Zamość 2009.
 
6.
Siewierska-Chmaj A., Religia a polityka. Chrześcijaństwo, Warszawa 2013.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top