PL EN RU
KGB IN THE POLITICAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BELARUS
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2019-12-21
 
 
Studia Politologiczne 2017;43
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The State Security Agency of the Republic of Belarus is the national intelligence agency of Belarus. Along with its counterparts in Transnistria and South Ossetia, it is one of the few intelligence agencies that kept the Russian name „KGB” after the dissolution of the Soviet Union, albeit it is lost in translation when written in Belarusian (becoming KDB rather than KGB). It is the Belarusian successor organization to the KGB of the Soviet Union. Felix Dzerzhinsky, who founded the Cheka – the original Bolshevik intelligence police – was born in what is now Belarus and remains a national hero. It is governed by the law About State Security Bodies of the Republic of Belarus.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (8)
1.
Bakunowicz T., Białoruskie déjà vu: Łukaszenka uwalnia więźniów politycznych, „Komentarze OSW”, 26.08.2015.
 
2.
Iwanow M. (red.), Białoruś: trudna droga do demokracji, Wrocław 2006.
 
3.
Kłysiński K., Białoruś: Dymisja szefa MSW umacnia wpływy Wiktara Łukaszenki, „Komentarze OSW”, 16.05.2012.
 
4.
Organy gosudarstvennoj bezapastnosti; www.kgb.by/ru/systema-organov-gb-ru (20.07.2016).
 
5.
Usov P., Powstanie, konsolidacja i funkcjonowanie reżimu neoautorytarnego na Białorusi, Warszawa 2014.
 
6.
Winnicki Z.J., Ustrój polityczno-administracyjny Republiki Białoruś – zarys problematyki, [w:] B. Albin, W. Baluk (red.), Białoruś. Dekada przemian, Wrocław 2004.
 
7.
Zaleśny J., System konstytucyjny Białorusi, Warszawa 2011.
 
8.
Żochowski P., Kryzys w białoruskim KGB, „Komentarze OSW”, 14.11.2012.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top