PL EN RU
Miejsce KGB w systemie politycznym Republiki Białorusi
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 21-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Funkcjonowania organów bezpieczeństwa państwowego w Republice Białoruś należy analizować poprzez pryzmat uformowanego tam reżimu autorytarnego. Jego zwornikiem jest osoba prezydenta Aleksandra Łukaszenki, a silne wpływy w sektorze służb specjalnych posiada najstarszy syn głowy państwa – Wiktar. Aparat bezpieczeństwa podlega bezpośrednio administracji prezydenckiej i realizuje jego wytyczne. Wiąże się to z faktem, iż stanowi główną podporę ukształtowanego systemu władzy na Białorusi. Kontrola ze strony parlamentu jest fikcyjna i realnie występowała tylko w początkowym okresie niezależności białoruskiej (1990–1996), aż do czasu konsolidacji reżimu prezydenckiego. Należy zwrócić również uwagę na bezpośrednie nawiązywanie do tradycji radzieckich czekistów oraz służb specjalnych funkcjonujących w okresie ZSRR. Takim symbolem jest osoba Feliksa Dzierżyńskiego, twórcy Czeka, radzieckiej policji politycznej. brak również cywilnej kontroli nad aparatem bezpieczeństwa, wszyscy jego szefowie byli funkcjonariuszami mundurowymi, lub pochodzili z sił zbrojnych. Regulacje konstytucyjne i ustawowe mają charakter formalny i nie ograniczają dominującego wpływu administracji prezydenckiej nad organami bezpieczeństwa.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (8)
1.
Bakunowicz T., Białoruskie déjà vu: Łukaszenka uwalnia więźniów politycznych, „Komentarze OSW”, 26.08.2015.
 
2.
Iwanow M. (red.), Białoruś: trudna droga do demokracji, Wrocław 2006.
 
3.
Kłysiński K., Białoruś: Dymisja szefa MSW umacnia wpływy Wiktara Łukaszenki, „Komentarze OSW”, 16.05.2012.
 
4.
Organy gosudarstvennoj bezapastnosti; www.kgb.by/ru/systema-organov-gb-ru (20.07.2016).
 
5.
Usov P., Powstanie, konsolidacja i funkcjonowanie reżimu neoautorytarnego na Białorusi, Warszawa 2014.
 
6.
Winnicki Z.J., Ustrój polityczno-administracyjny Republiki Białoruś – zarys problematyki, [w:] B. Albin, W. Baluk (red.), Białoruś. Dekada przemian, Wrocław 2004.
 
7.
Zaleśny J., System konstytucyjny Białorusi, Warszawa 2011.
 
8.
Żochowski P., Kryzys w białoruskim KGB, „Komentarze OSW”, 14.11.2012.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top