PL EN RU
BETWEEN POLITICS AND CULTURE. ART FOR THE PEOPLE IN THE WARSAW HOUSING COOPERATIVE
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
2
Instytut Socjologii Wydziału Filozofii i Socjologii UW
 
 
Дата публикации: 2019-12-17
 
 
Studia Politologiczne 2018;50
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
In the interwar period, the ruling authorities considered culture as a matter of marginal concern. Delivered to the free market, it was not managed in a consistent way. A particular example of a grassroots cultural policy was the Warsaw Housing Cooperative. Built on socialistic foundations, it used culture as a way to consolidate its residents’ community and to develop the latter. The aim of this article is to show this original social phenomenon. By picturing its ideological foundations and the Cooperative’s institutional architecture, specific shapes of cultural activities can be shown, with special regard to its theatrical creation which was more innovative and original than other artistic events of then-Warsaw.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (20)
1.
Frankowska B., Teatr im. Żeromskiego w Warszawie 1932–1933, „Pamiętnik Teatralny” 1963, zeszyt 2 (42).
 
2.
Holzer J., PPS. Szkic dziejów, Warszawa 1977.
 
3.
Horowicz B., Nim przeminie wiatr. Wspomnienia, Warszawa 1974.
 
4.
Ilka G., Krasowski W. (opr.), Program Radomski P.P.S. uchwalony na XXIV Kongresie w Radomiu w dniu 2 lutego 1937 r., Warszawa, brak daty wydania.
 
5.
Janowska H., Jędruszczak T. (red.), Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866 – 1925, Warszawa 1984.
 
6.
Jurkowski H. (opr.), W kręgu warszawskiego «Baja», Warszawa 1978.
 
7.
Krasiński E., Warszawskie sceny 1918–1939, Warszawa 1976.
 
8.
Kuchtówna L., Irena Solska, Warszawa 1980.
 
9.
Kuligowska-Korzeniewska A. (red.), Faktomontaże Leona Schillera, Warszawa 2015.
 
10.
Lubelski T., Zarębski K.J. (red.), Historia kina polskiego, Warszawa 2006.
 
11.
Marczak-Oborski S., Teatr w Polsce 1918–1939. Wielkie ośrodki, Warszawa 1984.
 
12.
Mazur E., Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921–1939. Materialne warunki bytu robotników i inteligencji, Warszawa 1993.
 
13.
Pronaszko A., Myśl teatralna polskiej awangardy 1919–1939, Warszawa 1973.
 
14.
Próchnik A., Wybór publicystyki, Warszawa 1971.
 
15.
Solska I., Pamiętnik, Warszawa 1978.
 
16.
Sprawozdanie z działalności WSM. za rok 1938, Warszawa 1939.
 
17.
Statut Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Warszawa 1930.
 
18.
Szymański J.A., Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921–1970. Zarys dziejów, Warszawa 1989.
 
19.
Tomicki J., Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948, Warszawa 1983.
 
20.
Żarnowski J., Polska Partia Socjalistyczna w latach 1935–1939, Warszawa 1965.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top