PL EN RU
Między polityką a kulturą. Sztuka dla ludu w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
2
Instytut Socjologii Wydziału Filozofii i Socjologii UW
 
 
Data publikacji: 17-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kultura, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, traktowana była przez rządzących marginesowo. Pozostawiona prawom rynku nie doczekała się spójnego modelu zarządzania. Szczególnym przypadkiem, gdzie wytworzyła się oddolna polityka kulturalna, była Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Ukonstytuowana z założeń socjalistycznych wykorzystywała kulturę dla konsolidacji mieszkańców i rozwoju wspólnoty. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie owego oryginalnego zjawiska. Odwołując się do założeń ideologicznych oraz kształtowania instytucji spółdzielni, ukazano formy aktywności kulturalnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na twórczość teatralną – nowatorską i oryginalną względem innych zdarzeń artystycznych ówczesnej stolicy.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (20)
1.
Frankowska B., Teatr im. Żeromskiego w Warszawie 1932–1933, „Pamiętnik Teatralny” 1963, zeszyt 2 (42).
 
2.
Holzer J., PPS. Szkic dziejów, Warszawa 1977.
 
3.
Horowicz B., Nim przeminie wiatr. Wspomnienia, Warszawa 1974.
 
4.
Ilka G., Krasowski W. (opr.), Program Radomski P.P.S. uchwalony na XXIV Kongresie w Radomiu w dniu 2 lutego 1937 r., Warszawa, brak daty wydania.
 
5.
Janowska H., Jędruszczak T. (red.), Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866 – 1925, Warszawa 1984.
 
6.
Jurkowski H. (opr.), W kręgu warszawskiego «Baja», Warszawa 1978.
 
7.
Krasiński E., Warszawskie sceny 1918–1939, Warszawa 1976.
 
8.
Kuchtówna L., Irena Solska, Warszawa 1980.
 
9.
Kuligowska-Korzeniewska A. (red.), Faktomontaże Leona Schillera, Warszawa 2015.
 
10.
Lubelski T., Zarębski K.J. (red.), Historia kina polskiego, Warszawa 2006.
 
11.
Marczak-Oborski S., Teatr w Polsce 1918–1939. Wielkie ośrodki, Warszawa 1984.
 
12.
Mazur E., Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921–1939. Materialne warunki bytu robotników i inteligencji, Warszawa 1993.
 
13.
Pronaszko A., Myśl teatralna polskiej awangardy 1919–1939, Warszawa 1973.
 
14.
Próchnik A., Wybór publicystyki, Warszawa 1971.
 
15.
Solska I., Pamiętnik, Warszawa 1978.
 
16.
Sprawozdanie z działalności WSM. za rok 1938, Warszawa 1939.
 
17.
Statut Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Warszawa 1930.
 
18.
Szymański J.A., Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921–1970. Zarys dziejów, Warszawa 1989.
 
19.
Tomicki J., Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948, Warszawa 1983.
 
20.
Żarnowski J., Polska Partia Socjalistyczna w latach 1935–1939, Warszawa 1965.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top