PL EN RU
Między polityką a etyką. Nowe role menedżera publicznego w koncepcjach współzarządzania
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Data publikacji: 21-12-2019
 
Studia Politologiczne 2016;42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Za jedno z wyzwań zarządzania publicznego jest wypracowanie nowych wzorców funkcjonowania administracji publicznej. Celem artykuły jest krytyczna analiza propozycji przedefiniowania roli menedżera publicznego, które odnaleźć można w nowych koncepcjach współzarządzania. Analizowane są dwa główne postulaty. Pierwszy dotyczy aktywnego udziału w kreowaniu interesu publicznego i formułowaniu celów polityk publicznych. Drugim postulatem jest zarządzanie przez wartości, które stanowią fundament demokratycznych społeczeństw. W artykule zostały przedstawione najważniejsze argumenty krytyczne, nawiązujące do dorobku Maxa Webera.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (26)
1.
Benington J., Moore M.H., Public Value. Theory and Practice, New York 2011.
 
2.
Bevir M., Decentryczna teoria rządzenia, „Zarządzanie Publiczne” 2009, Nr 3(9).
 
3.
Bevir M. (ed.), The SAGE Handbook of Governance, London 2013.
 
4.
Denhardt R.B., Denhardt J.V., The New Public Service: Serving Rather than Steering, „Public Administration Review” 2000, Nr 6 (60).
 
5.
Ferlie E., Lynn L.E. Jr., Pollitt Ch. (eds.), The Oxford Handbook of Public Management, Oxford–New York 2007.
 
6.
Itrich-Drabarek J., Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Warszawa 2010.
 
7.
Kernaghan K., Integrating Values into Public Service: The Values Statement as Centerpiece, „Public Administration Review” 2003, Nr 6 (63).
 
8.
Klijn E.H., Koppenjan J.F.M., Public Management and Policy Networks: Foundations of a Network Approach to Governance, „Public Management” 2000, Nr 2.
 
9.
Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich przedsiębiorstw, Warszawa 2004.
 
10.
Long B.S., Driscoll C., Codes of Ethics and the Pursuit of Organizational Legitimacy: Theoretical and Empirical Contributions, „Journal of Business Ethics” 2008, Nr 77.
 
11.
Marini F., Toward a New Public Administration: The Minnowbrook Perspective, Scranton–London–Toronto 1971.
 
12.
Mazur S., Współzarządzanie publiczne, Warszawa 2015.
 
13.
Moore M.H., Creating Public Value. Strategic Management in Government, Cambridge Mass. 1995.
 
14.
Morgan D.F., Cook B.J. (eds.), New Public Governance. A Regime-Centered Perspective, New York 2014.
 
15.
Naidu S.P., Public Administration. Concepts and Theories, New Delhi 2005.
 
16.
Offe C., Governance – „Puste pojęcie” czy naukowy program badawczy, „Zarządzanie Publiczne” 2012, Nr 3(21).
 
17.
Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administracje publiczną, Poznań 1992.
 
18.
Overeem P., The Value of the Dichotomy: Politics, Administration, and the Political Neutrality of Administrators, „Administrative Theory & Praxis” 2005, Nr 2.
 
19.
Peters B.G., Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999.
 
20.
Pollitt Ch., Bouckaert G., Public Management Reform. A Comparative Analysis – New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, Oxford 2011.
 
21.
Rhodes R., Wanna J., The limits to Public Value, Or Rescuing Responsible Government from the Platonic Guardians, „Australian Journal of Public Administration” 2007, Nr 66 (4).
 
22.
Stoker G., Public Value Management. A New Narrative for Networked Governance, “American Review of Public Administration” 2006, Nr 1.
 
23.
Szczupaczyński J., Nowe wzory przywództwa w administracji publicznej, „e-Politikon” 2014, Nr 10.
 
24.
Waldo D., The administrative state: a study of the political theory of American public administration, New York 1948.
 
25.
Weber M., Gesammelte Politische Schriften, Tubingen 1958.
 
26.
Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, Kraków–Warszawa 1998.
 
ISSN:1640-8888