PL EN RU
Marketing polityczny jako dyscyplina naukowa
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS
 
 
Data publikacji: 24-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2012;24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania jest podjęcie próby przedstawienia istoty marketingu politycznego jako dyscypliny naukowej, stopnia konsolidacji teorii naukowej, głównych kierunków badań oraz wskazanie jej znaczenia dla nauk o polityce. W ciągu ostatnich kilkunastu lat następuje wyodrębnianie się marketingu politycznego jako samodzielnej dyscypliny, ale ma ono bardziej charakter empiryczny niż teoretyczny. Marketing polityczny jest obecnie również rodzajem filozofii i rynkowej logiki politycznej, która przenika wszelkie aktywności i działania podejmowane w życiu publicznym, jednakże jego status teoretyczno-metodologiczny należy uznać za wymagający integracji i ugruntowania w obrębie podstaw teoretycznych oraz weryfikacji i uporządkowania, jeśli chodzi o metodologię.
ISSN:1640-8888