PL EN RU
MANIFESTATIONS OF ART – COMMENTS ON THE POLITICAL NATURE OF NATIONAL SENSORIUM
 
Подробнее
Скрыть детали
1
adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 
2
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
 
Дата публикации: 2019-12-17
 
 
Studia Politologiczne 2018;50
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The article presents a short analysis of a small segment of the complex and manifold relations between art and politics. As the reference point a statement by Jacques Rancière was used, in which he noted that art is a form of political engagement which, by facilitating re-distribution of items, images and words, leads to re-configuration of public space and to establishment of new forms of experience. Public space is then a territory of artistic practice and as such it is subject to transformation not only when art collaborates with power in a servile role, but also when art demonstrates a different interpretation of reality, and when it introduces new forms and meanings to such reality. This is particularly visible in contemporary Poland in the domain of competition for interpretation and re-interpretation of the national sphere, including its presence in public space. In the second part of the article, by referring to the category of national sensorium, we present examples of reconfiguration of the national public space, made at the level of both artistic exhibitions and everyday displays of national symbols, for instance by wearing patriotic clothing.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (18)
1.
Billig M., Banalny nacjonalizm, Kraków 2008.
 
2.
Bobrownicka M., Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich. Uwagi o genezie i transformacjach kategorii tożsamości, Kraków 2006.
 
3.
Brzozowski S., Legenda Młodej Polski, t. I, Kraków 1997.
 
4.
Edensor E., Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków 2004.
 
5.
Głowiński M., Narracja, nowomowa, forma totalitarna, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1990, nr 1.
 
6.
Kwiatkowski P.T., Jaką historią interesują się Polacy? Pytanie o kształt pamięci zbiorowej i jej przemiany po 1989 roku, [w:] R. Kostro, K. Wóycicki, M. Wysocki (red.), Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, Warszawa 2014.
 
7.
Kwiatkowski P.T., Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego okresie transformacji, Warszawa 2008.
 
8.
Platon, Państwo, Kęty 2003.
 
9.
Pyszczynski T., Greenberg J., Solomon S., Why do we need what we need? A Terror Management Perspective on the Roots of Human Social Motivation, „Psychological Inquiry” 1997, nr 8 (1).
 
10.
Pyszczynski T., Solomon S., Greenberg J., In the Wake of 9/11. The psychology of Terror, Washington DC 2010.
 
11.
Rancière J., Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, Kraków 2007.
 
12.
Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000.
 
13.
Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006.
 
14.
Szacka B., Sawisz A., Czas przeszły i pamięć społeczna. Przemiany świadomości historycznej inteligencji polskiej 1965–1988, Warszawa 1990.
 
15.
Welsch W., Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, Kraków 2005.
 
16.
Zenderowski R., Pamięć i tożsamość narodowa, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2011, nr 28.
 
17.
Zubrzycki G., Jak uporać się z kulturą wernakularną? Wypracowywanie pojęć, gęsty opis i analiza porównawcza, „Kultura Współczesna. Teoria, interpretacje, praktyka” 2015, nr 3.
 
18.
Żmijewski A., Stosowane sztuki społeczne, „Krytyka Polityczna” 2007, nr 11/12.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top