PL EN RU
Manifestacje sztuki – uwagi na temat polityczności sensorium narodowego
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 
2
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
 
Data publikacji: 17-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia krótką refleksję nad drobnym wycinkiem złożonych i wielorakich relacji sztuki i polityki. Punktem odniesienia jest przekonanie Jacquesa Rancière’a, że sztuka jest formą zaangażowania politycznego, która umożliwiając redystrybucję przedmiotów, obrazów i słów prowadzi do rekonfiguracji przestrzeni publicznej i ustanowienia nowych form doświadczenia. Przestrzeń publiczna jest więc terytorium praktyki sztuki i jako taka podlega przekształceniom nie tylko wówczas, gdy sztuka kolaboruje z władzą pełniąc wobec niej funkcje służalcze, ale również, gdy umożliwia inne odczytanie rzeczywistości, gdy wprowadza do niej nowe formy i sensy. Szczególnie wyraźnie widać to w dzisiejszej Polsce na gruncie rywalizacji o interpretację i reinterpretację sfery narodowej, włącznie z jej obecnością w przestrzeni publicznej. Odwołując się do kategorii sensorium narodowego w drugiej części artykułu pokazane są przykłady rekonfiguracji narodowej przestrzeni publicznej dokonywanej tak na poziomie wystaw artystycznych, jak i codziennych manifestacje symboli narodowych, czego wyraźnym przykładem jest odzież patriotyczna.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (18)
1.
Billig M., Banalny nacjonalizm, Kraków 2008.
 
2.
Bobrownicka M., Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich. Uwagi o genezie i transformacjach kategorii tożsamości, Kraków 2006.
 
3.
Brzozowski S., Legenda Młodej Polski, t. I, Kraków 1997.
 
4.
Edensor E., Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków 2004.
 
5.
Głowiński M., Narracja, nowomowa, forma totalitarna, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1990, nr 1.
 
6.
Kwiatkowski P.T., Jaką historią interesują się Polacy? Pytanie o kształt pamięci zbiorowej i jej przemiany po 1989 roku, [w:] R. Kostro, K. Wóycicki, M. Wysocki (red.), Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, Warszawa 2014.
 
7.
Kwiatkowski P.T., Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego okresie transformacji, Warszawa 2008.
 
8.
Platon, Państwo, Kęty 2003.
 
9.
Pyszczynski T., Greenberg J., Solomon S., Why do we need what we need? A Terror Management Perspective on the Roots of Human Social Motivation, „Psychological Inquiry” 1997, nr 8 (1).
 
10.
Pyszczynski T., Solomon S., Greenberg J., In the Wake of 9/11. The psychology of Terror, Washington DC 2010.
 
11.
Rancière J., Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, Kraków 2007.
 
12.
Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000.
 
13.
Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006.
 
14.
Szacka B., Sawisz A., Czas przeszły i pamięć społeczna. Przemiany świadomości historycznej inteligencji polskiej 1965–1988, Warszawa 1990.
 
15.
Welsch W., Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, Kraków 2005.
 
16.
Zenderowski R., Pamięć i tożsamość narodowa, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2011, nr 28.
 
17.
Zubrzycki G., Jak uporać się z kulturą wernakularną? Wypracowywanie pojęć, gęsty opis i analiza porównawcza, „Kultura Współczesna. Teoria, interpretacje, praktyka” 2015, nr 3.
 
18.
Żmijewski A., Stosowane sztuki społeczne, „Krytyka Polityczna” 2007, nr 11/12.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top